Sony Xperia SP - Vizualizarea fotografiilor şi a clipurilor video

background image

Vizualizarea fotografiilor şi a clipurilor video

Utilizaţi fila Imagini din aplicaţia Album pentru a vizualiza fotografii şi a reda clipuri

video realizate cu aparatul foto sau pentru a vizualiza conţinut similar pe care l-aţi

salvat pe dispozitiv. Toate fotografiile şi clipurile video se afişează într-o grilă ordonată

cronologic.

1

Vizualizaţi fotografii şi clipuri video în fila Imagini

2

Vizualizaţi fotografii şi clipuri video în fila Albumele mele

3

Vizualizaţi opţiuni de meniu

4

Data elementelor din grup

5

Atingeţi uşor o fotografie sau un clip video pentru vizualizare

6

Defilaţi în sus sau în jos pentru a vizualiza conţinut

Pentru a vizualiza fotografii şi clipuri video

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Album.

3

Atingeţi uşor o fotografie sau un clip video pentru vizualizare.

4

Atingeţi scurt spre stânga pentru a vizualiza următoarea fotografie sau

următorul clip video. Atingeţi scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau

clipul video anterior.

Dacă orientarea ecranului nu se schimbă automat atunci când întoarceţi dispozitivul în lateral,

marcaţi caseta de selectare Rotire automată a ecranului de sub Setări > Afişaj.

Pentru a modifica dimensiunea miniaturilor

Când vizualizaţi miniaturi de fotografii şi clipuri video în Album, depărtaţi două

degete pentru a mări sau apropiaţi două degete pentru a micşora.

Pentru a mări/micşora o fotografie

Când vizualizaţi o fotografie, depărtaţi două degete pentru a mări sau apropiaţi două

degete pentru a micşora.

Pentru a viziona o expunere de diapozitive cu fotografiile dvs.

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa barele de

instrumente, apoi atingeţi uşor > Diaporamă pentru a începe redarea tuturor

fotografiilor dintr-un album.

2

Atingeţi uşor o fotografie pentru a termina expunerea de diapozitive.

75

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a viziona o expunere de diapozitive a fotografiilor dvs. cu muzică

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor > SensMe™ slideshow.

2

Selectaţi muzica şi tema pe care doriţi să le utilizaţi pentru expunerea de

diapozitive, apoi atingeţi uşor . Aplicaţia Album analizează fotografiile şi

utilizează date muzicale SensMe™ pentru a reda o expunere de diapozitive.

3

Pentru a întrerupe redarea, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa controalele, apoi

atingeţi uşor .

Pentru a reda un clip video

1

Deschideţi fila Imagini sau fila Albumele mele în Album.

2

Utilizând vizualizarea de tip grilă sau vizualizarea de tip listă, localizaţi clipul

video pe care doriţi să îl deschideţi.

3

Atingeţi uşor clipul video pentru a-l reda.

4

Dacă nu se afişează comenzile de redare, atingeţi uşor ecranul pentru a le

afişa. Pentru a ascunde comenzile, atingeţi uşor ecranul din nou.

Pentru a întrerupe redarea unui clip video

1

Atunci când este redat un clip video, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa

controalele.

2

Atingeţi uşor .

Pentru a derula rapid înainte sau înapoi într-un clip video

1

Atunci când este redat un clip video, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa

controalele.

2

Trageţi de marcatorul barei de progres spre stânga pentru derulare înapoi sau

spre dreapta pentru derulare rapidă înainte.

Pentru a regla volumul unui clip video

Apăsaţi tasta de volum.