Sony Xperia SP - Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości

background image

Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości

Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij rozmowę.

3

Stuknij nazwę lub numer odbiorcy wyświetlony u góry ekranu, a następnie

wybierz nazwę lub numer odbiorcy z listy, która się pojawi.

4

Jeżeli odbiorca jest zapisany na liście kontaktów, stuknij numer telefonu,

z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli odbiorca nie jest zapisany na liście

kontaktów, stuknij pozycję .

Jak zapisać numer nadawcy jako kontakt

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij pozycje > Zapisz.

3

Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję Utwórz nowy kontakt.

4

Zmodyfikuj informacje o kontakcie i stuknij pozycję Gotowe.