Sony Xperia SP - Komunikacja błyskawiczna i czat wideo

background image

Komunikacja błyskawiczna i czat wideo

Aplikacja komunikacji błyskawicznej i czatu wideo Hangouts™ umożliwia prowadzenie

rozmów ze znajomymi, którzy również używają tej aplikacji na komputerach,

urządzeniach z systemem Android™ i innych urządzeniach. Możesz przekształcić

każdą konwersację w połączenie wideo z kilkoma znajomymi, a nawet wysyłać

wiadomości do znajomych będących w trybie offline. Możesz też łatwo wyświetlać i

udostępniać zdjęcia.
Przed rozpoczęciem używania aplikacji Hangouts™ upewnij się, że masz aktywne

połączenie z Internetem i konto Google™. Przejdź do http://support.google.com/

52

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

hangouts i kliknij łącze „Hangouts na urządzenie Android”, aby uzyskać więcej

informacji na temat korzystania z tej aplikacji.

Funkcja połączeń wideo działa tylko na urządzeniach wyposażonych w przedni aparat.

1

Otwieranie nowego czatu lub nawiązywanie nowego połączenia wideo

2

Opcje

3

Lista kontaktów

Jak rozpocząć pisanie wiadomości błyskawicznej lub nawiązać połączenie wideo

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję Hangouts.

3

Stuknij pozycję , wprowadź nazwę, adres e-mail, numer telefonu lub nazwę

kręgu kontaktu, a następnie wybierz odpowiedni wpis z listy sugestii.

4

Aby rozpocząć sesję komunikacji błyskawicznej, stuknij pozycję

.

5

Aby rozpocząć połączenie wideo, stuknij pozycję

.

Jak odpowiedzieć na wiadomość czatu lub dołączyć do połączenia wideo

1

Kiedy inny użytkownik wyśle wiadomość za pomocą aplikacji Hangouts, na

pasku stanu zostanie wyświetlona ikona lub .

2

Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij wiadomość lub połączenie

wideo i rozpocznij czat.

Jak dowiedzieć się więcej o usłudze Hangouts™

Po otwarciu aplikacji Hangouts™ stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Pomoc

.

53

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.