Sony Xperia SP - Czytanie i wysyłanie wiadomości

background image

Czytanie i wysyłanie wiadomości

Wiadomości są przez aplikację Wiadomości wyświetlane jako rozmowy — oznacza to,

że wszystkie wiadomości do i od określonej osoby są pogrupowane razem. Aby

wysyłać wiadomości MMS, należy poprawnie skonfigurować ustawienia MMS na

urządzeniu. Informacje na ten temat znajdują się w sekcji

Ustawienia Internetu i

wiadomości

na stronie 34.

1

Powrót do listy rozmów

2

Wyświetlanie opcji

3

Wysyłanie i odbieranie wiadomości

4

Przycisk Wyślij

5

Załączanie plików

6

Dołączanie informacji o lokalizacji

7

Załączanie klipu dźwiękowego

8

Robienie zdjęć i załączanie ich od razu po zrobieniu

9

Załączanie zdjęć zapisanych na urządzeniu

10 Pole tekstowe

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij pozycję .

3

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Dodaj odbiorcę i wybierz kontakt

z listy Kontakty. Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, ręcznie wprowadź

numer odbiorcy i stuknij pozycję .

4

Po zakończeniu dodawania odbiorców stuknij pozycję Gotowe.

5

Stuknij pozycję Napisz wiadomość i wprowadź tekst wiadomości.

6

Aby dodać plik multimedialny, stuknij pozycję i wybierz odpowiednią opcję.

7

Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję Wyślij.

Jeśli wyjdziesz z wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako kopia robocza.

Rozmowa zostanie otagowana etykietą Wers. robocza:.

50

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij odpowiednią rozmowę.

3

Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość,

a następnie stuknij pozycję Pobierz wiadomość.

Jak odpowiedzieć na wiadomość

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość.

3

Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję Wyślij.

Jak przekazać dalej wiadomość

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz przekazać dalej.

3

Dotknij wiadomości do przekazania dalej i przytrzymaj ją, a następnie stuknij

pozycję Przekaż wiad. dalej.

4

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Dodaj odbiorcę i wybierz kontakt

z listy Kontakty. Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, ręcznie wprowadź

numer kontaktu i stuknij pozycję .

5

Po zakończeniu dodawania odbiorców stuknij pozycję Gotowe.

6

W razie potrzeby zmodyfikuj wiadomość, a następnie stuknij pozycję Wyślij.

W kroku 4 można również stuknąć pozycję Do i ręcznie wprowadzić numer telefonu odbiorcy.

Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.

3

Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość,

a następnie stuknij pozycję Pobierz wiadomość.

4

Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.