Sony Xperia SP - Ulotka Ważne informacje

background image

Ulotka Ważne informacje

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać ulotkę Ważne informacje znajdującą się

w kreatorze konfiguracji urządzenia lub w pudełku.

Jak ręcznie uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji

1

Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .

2

Stuknij pozycję Ustawienia > Kreator konfiguracji.