Sony Xperia SP - Usługa Video Unlimited

background image

Usługa Video Unlimited

W usłudze Video Unlimited można wypożyczać i kupować filmy i programy, które

można oglądać nie tylko na urządzeniu z systemem Android™, ale również na
komputerze PC, PlayStation

®

Portable (PSP

®

), PlayStation

®

3 or PlayStation

®

Vita.

Dostępne są filmy z wielu kategorii: najnowsze produkcje hollywoodzkie, filmy akcji,

komedie, filmy klasyczne i inne.
Utworzenie konta w usłudze Video Unlimited jest wymagane do kupowania lub

wypożyczania filmów przy użyciu tej usługi. Możesz też korzystać z konta w sieci

PlayStation® lub Sony Entertainment Network, o ile je posiadasz.

W niektórych krajach sieć Sony Entertainment Network może być pozbawiona usług Video

Unlimited i Music Unlimited. Wymagany jest oddzielny abonament. Zastosowanie mają

dodatkowe zasady i warunki.

Jak korzystać z usługi Video Unlimited

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję .

3

Jeżeli po raz pierwszy uruchamiasz usługę Video Unlimited, stuknij pozycję

Kontynuuj

na ekranie powitalnym i w razie konieczności wpisz swoją datę

urodzenia, a następnie ponownie stuknij Kontynuuj, aby przejść do ekranu

głównego Video Unlimited.

4

Stuknij pozycję > Połącz się, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami

wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na swoje konto lub utworzyć

nowe konto i kupować albo wypożyczać filmy.

86

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.