Sony Xperia SP - Synchronizowanie z usługą Facebook™‎

background image

Synchronizowanie z usługą Facebook™

Z usługi Facebook™ na urządzeniu można korzystać na dwa sposoby. Można

uzyskać dostęp do konta online w usłudze Facebook za pomocą standardowej

aplikacji Facebook albo zsynchronizować konto w usłudze Facebook z urządzeniem i

udostępniać zawartość między usługą Facebook™ a różnymi innymi aplikacjami.

Usługa Facebook umożliwia na przykład udostępnianie muzyki z aplikacji

„WALKMAN”. W celu zsynchronizowania urządzenia z usługą Facebook najpierw

należy skonfigurować konto „Xperia™ z usługą Facebook”.

Jak skonfigurować konto „Xperia™ z Facebookiem” w urządzeniu

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycje Ustawienia > Dodaj konto > Xperia™ z Facebookiem.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się

na swoje konto Facebook™ lub utworzyć nowe.

106

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak ręcznie zsynchronizować konto „Xperia™ z Facebookiem”

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję Ustawienia > Xperia™ z Facebookiem.

3

Wybierz konto, które chcesz zsynchronizować.

4

Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Synchronizuj teraz.

Jak usunąć konto „Xperia™ z Facebookiem”

Po usunięciu konta „Xperia™ z Facebookiem” z urządzenia skojarzone z nim konto online

w serwisie Facebook nie zostanie usunięte i wciąż będzie można uzyskać do niego dostęp za

pomocą komputera.

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję Ustawienia > Xperia™ z Facebookiem.

3

Wybierz konto, które chcesz usunąć.

4

Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Usuń konto.

5

Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję Usuń konto.

107

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.