Sony Xperia SP - Informacje o synchronizowaniu danych na urządzeniu

background image

Informacje o synchronizowaniu danych na urządzeniu

Z urządzeniem można synchronizować kontakty, wiadomości e-mail, zdarzenia

kalendarza i inne informacje pochodzące z wielu kont e-mail, usług synchronizacji i

innego rodzaju kont, zależnie od tego, jakie aplikacje są zainstalowane w urządzeniu.

Synchronizacja urządzenia z innymi źródłami informacji to łatwy i praktyczny sposób

bycia na bieżąco. Dane mogą być synchronizowane automatycznie — wystarczy

włączyć funkcję Synchronizacja automatyczna.

Jak włączyć funkcję synchronizacji automatycznej

1

Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .

2

Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Autosynchronizacja.