Sony Xperia SP - Uzyskiwanie dostępu do ustawień

background image

Uzyskiwanie dostępu do ustawień

Ustawienia urządzenia można przeglądać i zmieniać w menu Ustawienia. Menu to jest

dostępne zarówno w panelu powiadomień, jak i na ekranie Aplikacje.

Jak uzyskać dostęp do ustawień urządzenia

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję Ustawienia.

Aby uzyskać dostęp do ustawień urządzenia, możesz również przeciągnąć pasek stanu w dół

na ekranie głównym i stuknąć pozycję .