Sony Xperia SP - Ustawienia sieci komórkowej

background image

Ustawienia sieci komórkowej

Urządzenie automatycznie przełącza się między sieciami komórkowymi w zależności

od tego, jakie sieci komórkowe są dostępne na różnych obszarach. Można również

ręcznie ustawić urządzenie tak, aby uzyskiwało dostęp do konkretnego trybu sieci

komórkowej, na przykład WCDMA lub GSM.

Jak wybrać tryb sieci

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe.

3

Stuknij pozycję Tryb sieci.

4

Wybierz tryb sieci.

Jak wybrać ręcznie inną sieć

1

Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe >

Usługodawcy

.

3

Stuknij pozycję Tryb wyszukiwania > Ręcznie.

4

Wybierz sieć.

W przypadku ręcznego wyboru sieci urządzenie nie będzie szukać innych sieci nawet wtedy,

gdy znajdziesz się poza zasięgiem ręcznie wybranej sieci.

Jak włączyć automatyczny wybór sieci

1

Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje Więcej... > Sieci komórkowe > Usługodawcy.

3

Stuknij pozycje Tryb wyszukiwania > Automatyczny.

36

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Dane w roamingu

Niektórzy operatorzy sieci zezwalają na mobilne wysyłanie i odbieranie danych z

użyciem sieci komórkowych, gdy urządzenie znajduje się poza zasięgiem sieci

macierzystej. Zaleca się uprzednie sprawdzenie odpowiednich opłat za transmisję

danych.

Jak włączyć dane w roamingu

1

Na ekranie Ekran główny, stuknij .

2

Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe.

3

Zaznacz pole wyboru Transmisja danych w roamingu.

Nie można uaktywnić danych w roamingu, gdy połączenia danych są wyłączone.

37

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.