Sony Xperia SP - Personalizowanie klawiatury smartfona Xperia

background image

Personalizowanie klawiatury smartfona Xperia

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury

telefonu można uzyskiwać dostęp do ustawień klawiatury i różnych ustawień

wprowadzania tekstu w celu dostosowania opcji języków używanych do pisania,

funkcji przewidywania tekstu, automatycznych odstępów i szybkich kropek. Na

przykład można określić sposób prezentowania opcji wyrazów i sposób poprawiania

wyrazów podczas pisania. Aby lepiej dopasować podpowiedzi wyrazów do własnego

stylu pisania, można przeskanować dane swoich wiadomości. Można również ustawić

zapamiętywanie nowych wyrazów przez aplikację do wprowadzania tekstu.

Dostęp do ustawień klawiatury ekranowej i klawiatury telefonu

1

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury

telefonu stuknij pozycję lub .

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia klawiatury i zmień

ustawienia w odpowiedni sposób.

3

Aby dodać język wprowadzania tekstu, stuknij pozycję Języki wpisywania

tekstu

i zaznacz odpowiednie pola wyboru.

4

Stuknij pozycję OK, aby potwierdzić.

Jak zmienić ustawienia wprowadzania tekstu

1

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury

telefonu stuknij pozycję lub .

2

Stuknij , a następnie Ustawienia klawiatury > Ustawienia wprowadzania

tekstu

i wybierz odpowiednie ustawienia.

Jak wyświetlić klawisz Buźka

1

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję

.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia klawiatury >

Wygląd klawiatury

> Klawisze dodatkowe.

3

Zaznacz pole wyboru Klawisz Buźka.

29

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak korzystać ze stylu pisania

1

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub klawiatury

telefonu stuknij pozycję lub .

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycje Ustawienia klawiatury > Używaj

mojego stylu pisania

i wybierz źródło.

Jak wybrać wariant układu klawiatury

Warianty układu są dostępne dla klawiatury ekranowej wyłącznie po wybraniu dwóch lub

trzech języków wprowadzania tekstu i mogą nie być dostępne dla wszystkich języków.

1

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję

.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia klawiatury.

3

Stuknij pozycję Języki wpisywania tekstu, a następnie stuknij pozycję .

4

Wybierz wariant układu klawiatury.

5

Stuknij pozycję OK, aby potwierdzić.