Sony Xperia SP - Ekran blokady

background image

Ekran blokady

Ekran blokady jest wyświetlany, gdy urządzenie jest zablokowane, ale ekran jest

aktywny. Na ekranie blokady może być wyświetlanych do pięciu okienek. Do każdego

okienka można dodać jeden widżet. Dostęp do tych widżetów można uzyskiwać z

poziomu ekranu blokady. Można na przykład dodać widżet kalendarza i poczty e-mail,

dzięki czemu można szybciej uzyskiwać dostęp do tych aplikacji.

Widżet zegara jest domyślnie wyświetlany w środkowym okienku na ekranie blokady.

Jak dodać widżet do ekranu blokady

1

Aby włączyć ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania .

2

Przeciągnij palcem do środka od lewego górnego obszaru ekranu, aż pojawi się

pozycja , a następnie stuknij ją.

3

W razie potrzeby wprowadź kod PIN, wzór lub hasło w celu odblokowania

ekranu.

4

Znajdź i stuknij widżet, który chcesz dodać.

5

W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć

dodawanie widżetu.

Jak usunąć widżet z ekranu blokady

1

Aby włączyć ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania .

2

Dotknij i przytrzymaj widżet, który chcesz usunąć, a następnie przeciągnij go na

ikonę .

Jak przenieść widżet na ekranie blokady

1

Aby włączyć ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania .

2

Dotknij widżetu, który chcesz przenieść, i przytrzymaj go, aż zostanie

powiększony, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce.