Sony Xperia SP - Bateria

background image

Bateria

To urządzenie ma wbudowaną baterię.

Ładowanie baterii

W nowo kupionym urządzeniu bateria jest naładowana częściowo. Przed pojawieniem

się ikony baterii stanu naładowania baterii, gdy przewód ładowarki zostanie

podłączony do źródła zasilania, takiego jak port USB lub ładowarka. Podczas

ładowania można korzystać z urządzenia. Ładowanie urządzenia przez długi czas, na

przykład przez noc, nie powoduje uszkodzenia jego baterii.

Jak naładować urządzenie

15

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

1

Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego.

2

Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do portu USB

komputera).

3

Podłącz drugi koniec przewodu do portu micro USB urządzenia (symbolem

USB skierowanym do góry). Po rozpoczęciu ładowania dioda powiadomień

zacznie świecić.

4

Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz od niego przewód, wyciągając

wtyczkę prosto do zewnątrz. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.

Urządzenie jest ładowane szybciej, gdy korzysta się z ładowarki i przewodu USB dołączonych

do urządzenia. Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim

dioda powiadomień zacznie świecić i pojawi się ikona ładowania .

Dioda powiadomień o stanie baterii

Zielona

Poziom naładowania baterii jest większy niż 90%

Miga na czerwono

Poziom naładowania baterii jest niski

Pomarańczowa

Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest mniejszy niż 90%

Jak sprawdzić poziom naładowania baterii

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie >

Informacje o telefonie

> Poziom naładowania baterii.

Zwiększenie wydajności baterii

Stosując się do poniższych wskazówek, można zwiększyć wydajność baterii:

Często ładuj urządzenie. Częste ładowanie nie powoduje skrócenia żywotności

baterii.

Pobieranie danych z Internetu zwiększa zużycie energii. Jeśli nie korzystasz z

Internetu, wyłączenie połączeń danych do sieci komórkowej pozwoli zmniejszyć

zużycie energii. To ustawienie nie wyłącza przesyłania danych przez inne sieci

bezprzewodowe.

Wyłącz połączenia Bluetooth® i Wi-Fi®, gdy ich nie potrzebujesz. Można je łatwo

włączać i wyłączać z poziomu panelu powiadomień przez przeciągnięcie paska stanu.

Użyj funkcji Tryb STAMINA i Oszczędzanie słabej baterii w celu zmniejszenia

zużycia energii. Możesz wybrać tryb oszczędzania energii, który najlepiej odpowiada

Twojemu sposobowi korzystania z urządzenia. Możesz również dostosować

ustawienia poszczególnych trybów oszczędzania energii do własnych potrzeb.

Ustaw aplikacje synchronizacji (używane do synchronizowania poczty e-mail,

kalendarza i kontaktów) na synchronizację ręczną. Synchronizację można również

przeprowadzać automatycznie, ale należy zwiększyć jej interwały.

Sprawdź w menu użycia baterii w urządzeniu, które aplikacje zużywają najwięcej

energii. Zużycie energii wzrasta podczas korzystania z aplikacji transmisji

strumieniowej wideo i muzyki, takich jak YouTube™. Również niektóre aplikacje

pobrane z usługi Google Play™ zużywają więcej energii.

Zamknij i wyjdź z aplikacji, z których nie korzystasz.

Zmniejsz poziom jasności wyświetlacza.

Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie ma zasięgu sieci, wyłącz urządzenie lub

włącz funkcję Tryb samolotowy. W przeciwnym wypadku urządzenie będzie stale

szukać dostępnych sieci, a operacja ta zużywa energię.

Do słuchania muzyki używaj oryginalnego zestawu głośnomówiącego firmy Sony™.

Zestawy głośnomówiące zużywają mniej energii niż głośniki wbudowane w

urządzenie.

Zawsze gdy jest to możliwe, przełączaj urządzenie w tryb gotowości. Czas gotowości

dotyczy czasu, gdy urządzenie jest połączone z siecią i nie jest używane.

Wyłącz wszelkie animowane tapety.

Jak uzyskać dostęp do menu użycia baterii

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem > Użycie baterii.

16

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Używanie trybu STAMINA

Włącz funkcję Tryb STAMINA, aby zawiesić połączenie Wi-Fi®, transfer danych i kilka

zużywających energię aplikacji, gdy ekran jest nieaktywny. Gdy jest aktywny tryb

STAMINA, można nadal odbierać połączenia oraz wiadomości tekstowe i MMS.

Można też skonfigurować listę aplikacji, aby umożliwić pewnym aplikacjom dalsze

działanie, gdy ekran jest nieaktywny. Gdy ekran z powrotem stanie się aktywny,

wszystkie wstrzymane funkcje zostaną wznowione.

Jak włączyć tryb STAMINA

1

Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij .

2

Znajdź i stuknij pozycję Zarządzanie zasilaniem.

3

Przeciągnij suwak w prawo obok pozycji Tryb STAMINA, a następnie stuknij

Włącz

. Gdy tryb STAMINA jest aktywny, na pasku stanu pojawi się .

Jak wyłączyć tryb STAMINA

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem.

3

Stuknij pozycję obok pozycji Tryb STAMINA.

Jak zmienić ustawienia trybu STAMINA

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem.

3

Aby otworzyć menu ustawień, stuknij Tryb STAMINA.

4

Dodaj lub usuń aplikacje odpowiednio do potrzeb.

5

Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.

Szacowanie czasu gotowości urządzenia

Czas gotowości odnosi się do czasu pracy baterii, gdy urządzenie jest podłączone do

sieci, ale nie jest używane, na przykład, do odbierania lub nawiązywania połączeń

telefonicznych. Tryb STAMINA, po uaktywnieniu, cały czas ocenia pozostały czas

gotowości, który może się zmieniać w zależności od sposobu korzystania z

urządzenia. Tryb STAMINA skuteczniej wydłuża czas gotowości, jeśli ekran

urządzenia jest zablokowany. Jeśli rzadko blokujesz ekran, możesz nie zauważyć

poprawy wydajności baterii.

Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy, szacowany czas gotowości może nie być dokładny,

ponieważ nie ma wcześniejszej historii użytkowania, której można by było użyć do szacowania.

Aby wyświetlić szacowany czas gotowości

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem.

Używanie trybu niskiego zużycia baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, można włączyć funkcję Oszczędzanie

słabej baterii

, aby oszczędzać energię. Ta funkcja pomaga dostosować ustawienia

jasności ekranu, transferu danych i funkcji wibracji w celu zmniejszenia zużycia baterii.

Jak włączyć tryb niskiego zużycia baterii

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem.

3

Stuknij pozycję obok pozycji Oszczędzanie słabej baterii, a następnie stuknij

Włącz

.

Jak wyłączyć tryb niskiego zużycia baterii

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem.

3

Stuknij pozycję obok pozycji Oszczędzanie słabej baterii.

17

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak zmienić ustawienia trybu niskiego użycia baterii

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem.

3

Aby otworzyć menu ustawień, stuknij Oszczędzanie słabej baterii.

4

Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.

5

Po zakończeniu stuknij pozycję .