Sony Xperia SP - Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty

background image

Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty

W przypadku synchronizacji kontaktów z nowym kontem lub importu informacji

o kontakcie w inny sposób, można spowodować zduplikowanie wpisów w kontaktach.

Jeśli taka sytuacja wystąpi, można połączyć takie duplikaty w celu utworzenia jednego

wpisu. Pozycje można rozdzielić ponownie, jeśli zostaną połączone przez przypadek.

Jak połączyć ze sobą kontakty

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .

2

Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z innym kontaktem.

3

Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Połącz kontakt.

4

Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z pierwszym kontaktem, a następnie

stuknij pozycję OK, aby potwierdzić. Informacje z pierwszego kontaktu zostaną

dodane do drugiego kontaktu i połączone kontakty będą wyświetlane jako jeden

na liście Kontakty.

Jak rozdzielić połączone kontakty

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .

2

Stuknij połączony kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję

.

3

Stuknij pozycję Odłącz kontakt > Odłącz.