Sony Xperia SP - Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Filmy

background image

Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Filmy

Do odtwarzania filmów i innych materiałów wideo zapisanych na urządzeniu lub na nie

pobranych można użyć aplikacji Filmy. Za pomocą tej aplikacji można też pobierać

plakaty filmowe, streszczenia fabuły oraz informacje o gatunkach i reżyserach filmów.

Filmy można również odtwarzać na innych urządzeniach podłączonych do tej samej

sieci.

Nagrania wideo zarejestrowane aparatem urządzenia są wyświetlane w aplikacji Album, a nie

w aplikacji Filmy.

Niektóre pliki wideo mogą się nie odtwarzać w aplikacji Filmy.

Omówienie aplikacji Filmy

1

Otwieranie aplikacji Video Unlimited

2

Wyświetlanie opcji menu

3

Odtwarzanie ostatnio oglądanych nagrań wideo

4

Przeglądanie wszystkich nagrań wideo pobranych na urządzenie lub na nim zapisanych

5

Odtwarzanie zapisanych lub pobranych plików wideo

6

Wyświetlanie wszystkich nagrań wideo w usłudze Video Unlimited

7

Wyświetlanie szczegółowych informacji o nagraniu wideo w usłudze Video Unlimited

Usługa Sony Entertainment Network z usługami Video Unlimited i Music Unlimited nie są

dostępne na każdym rynku. Wymagana jest oddzielna subskrypcja. Obowiązują dodatkowe

warunki używania.

Jak odtworzyć nagranie wideo w aplikacji Filmy

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

Filmy

.

2

Znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć. Jeśli nagranie wideo

nie zostanie wyświetlone na ekranie, stuknij pozycję Wszystko na karcie Moja

kolekcja

, a następnie znajdź i stuknij nagranie, które chcesz odtworzyć.

3

Aby wyświetlić lub ukryć elementy sterujące, stuknij ekran.

4

Aby wstrzymać odtwarzanie, stuknij pozycję . Aby wznowić odtwarzanie,

stuknij pozycję .

5

Aby przewinąć do tyłu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo. Aby

przewinąć do przodu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w prawo.

83

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak odtworzyć nagranie wideo na urządzeniu zewnętrznym

1

Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić wszystkie

elementy sterujące.

2

Stuknij kolejno pozycje > Throw.

3

Wybierz urządzenie zewnętrzne, na którym chcesz odtwarzać nagranie wideo.

Jeśli nie ma dostępnego urządzenia zewnętrznego, dodaj je, postępując

zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Jak zmienić ustawienia w aplikacji Filmy

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

Filmy

.

2

Stuknij pozycję , a następnie zmień odpowiednio ustawienia.

Jak zmienić ustawienia dźwięku podczas odtwarzania wideo

1

Podczas odtwarzania filmu wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy

sterujące.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Ustawienia dźwięku.

3

Zaznacz pola wyboru ustawień dźwięku, które chcesz włączyć.

4

Po zakończeniu stuknij pozycję OK.

Jak udostępnić film wideo

1

Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij pozycję , a następnie stuknij

pozycję Udostępnij.

2

W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia

wybranego nagrania wideo, a następnie postępuj zgodnie z odpowiednimi

instrukcjami, aby je wysłać.