Sony Xperia SP - Porządkowanie wiadomości e-mail

background image

Porządkowanie wiadomości e-mail

Jak sortować wiadomości e-mail

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję E-mail.

3

Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij pozycję i wybierz konto, które

chcesz posortować, następnie stuknij pozycję Odebrane z rozwijanego menu.

Aby jednocześnie posortować wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję

, następnie stuknij pozycję Wszystkie skrzynki odb..

4

Stuknij , następnie stuknij pozycję Sortuj.

5

Wybierz sposób sortowania.

56

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak szukać wiadomości e-mail

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję

E-mail

.

2

Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij pozycje i wybierz nazwę konta, które

chcesz sprawdzić, następnie stuknij pozycję Odebrane z rozwijanego menu.

Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję ,

następnie stuknij pozycję Widok łączony.

3

Stuknij pozycję .

4

Wprowadź szukany tekst, a następnie stuknij przycisk na klawiaturze.

5

Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście posortowanej według dat.

Stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz otworzyć.

Aby wyświetlić wszystkie foldery dla jednego konta e-mail

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję

E-mail

.

2

Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij i wybierz konto, które chcesz

sprawdzić.

3

Poniżej konta, które chcesz sprawdzić, wybierz pozycję Pokaż wszystkie

foldery

.

Jak usunąć wiadomość e-mail

1

W skrzynce odbiorczej zaznacz pole wyboru obok wiadomości, którą chcesz

usunąć, a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję Usuń.

W widoku skrzynki odbiorczej poczty e-mail można też usunąć wiadomość, muskając ją w

prawo.