Sony Xperia SP - Kreator konfiguracji

background image

Kreator konfiguracji

Kiedy urządzenie zostanie uruchomione po raz pierwszy, wyświetlany jest kreator

konfiguracji pomagający skonfigurować podstawowe ustawienia, zalogować się na

żądane konta i spersonalizować urządzenie. Na przykład, jeśli posiadasz konto Sony

Entertainment Network, możesz zalogować się na nie i rozpocząć słuchanie muzyki,

oglądanie filmów wideo i grę w gry z sieci Sony Entertainment Network na swoim

urządzeniu. Można też utworzyć nowe konto bezpośrednio z urządzenia.

Dostęp do kreatora konfiguracji można również uzyskać później z menu ustawień.

W niektórych krajach sieć Sony Entertainment Network może być pozbawiona usług Video

Unlimited i Music Unlimited. Wymagany jest oddzielny abonament. Zastosowanie mają

dodatkowe zasady i warunki.

Jak ręcznie uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji

1

Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .

2

Stuknij pozycję Ustawienia > Kreator konfiguracji.

11

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.