Sony Xperia SP - Informacje na temat Instrukcji obsługi

background image

Informacje na temat Instrukcji obsługi

To jest Instrukcja obsługi Xperia™ SP dla wersji oprogramowania Android™ 4.3 (Jelly

Bean)

. Jeśli nie wiesz, jaka wersja oprogramowania zainstalowana jest na urządzeniu,

możesz to sprawdzić w menu Ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji o

aktualizacjach oprogramowania, patrz

Aktualizowanie urządzenia

.

Jak sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania na urządzeniu

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Informacje o telefonie > Wersja systemu

Android

.