Sony Xperia SP - Ustawienia aparatu w trybie fotografii

background image

Ustawienia aparatu w trybie fotografii

Jak dostosować ustawienia aparatu w trybie fotografii

1

Włącz aparat.

2

Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę .

3

Stuknij ustawienie, które chcesz zmienić, i edytuj je zgodnie z potrzebami.

71

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Omówienie ustawień aparatu w trybie fotografii

Rozdzielczość

Umożliwia wybranie jednego z kilku rozmiarów zdjęć i współczynników proporcji przed

zrobieniem zdjęcia. Zdjęcia o wyższej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w

pamięci.

3264×2448(4:3)

8-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być

wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.

3104×1746(16:9)

5-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być

wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.

1632×1224(4:3)

2-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być

wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne.

1920×1080(16:9)

2-megapikselowe zdjęcie o współczynniku proporcji 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być

wyświetlane na ekranach panoramicznych.

Samowyzwalacz

Używając samowyzwalacza, można zrobić zdjęcie bez konieczności trzymania

urządzenia. Samowyzwalacz służy do robienia autoportretów lub zdjęć grupowych, na

których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Za pomocą samowyzwalacza

można także uniknąć poruszania kamerą podczas robienia zdjęć.

Wł. (10 s)

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem

zdjęcia.

Wł. (2 s)

Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.

Wyłącz

Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Smile Shutter™

Funkcji Smile Shutter™ należy użyć przed zrobieniem zdjęcia, aby sprawdzić, na jaki

rodzaj uśmiechu aparat reaguje.

Tryb ostrości

To ustawienie decyduje, która część zdjęcia powinna być ostra. Gdy włączona jest

ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, by obszar

wewnątrz żółtej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.

Aut. ostrość jednopunktowa

Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.

Należy dotknąć i przytrzymać ekran aparatu. Po ustawieniu ostrości żółta ramka ostrości zmieni się w

niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca.

Aut. ostrość wielopunktowa

Ostrość jest automatycznie ustawiania na wielu obszarach obrazu. Należy dotknąć i przytrzymać ekran

aparatu. Po ustawieniu ostrości żółta ramka ostrości zmieni się w niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po

zabraniu palca. Ciągła automatyczna ostrość jest wyłączona.

Wykrywanie twarzy

Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat

automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być

ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu niebieska ramka wskazuje, która

twarz została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować

z niektórymi typami scenerii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.

Ust. ostrości dotykiem

72

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Dotknięcie obszaru na ekranie aparatu powoduje ustawienie ostrości na tym obszarze. Ciągła

automatyczna ostrość jest wyłączona. Należy dotknąć i przytrzymać ekran aparatu. Po ustawieniu ostrości

żółta ramka ostrości zmieni się w niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć Ręcznie.

ISO

Zwiększając czułość ISO, można zmniejszyć rozmazywanie się obrazu powodowane

ciemnym otoczeniem lub poruszaniem się obiektów.

Automatycznie

Automatycznie ustawia czułość ISO.

100

Ustawia czułość ISO na wartość 100.

200

Ustawia czułość ISO na wartość 200.

400

Ustawia czułość ISO na wartość 400.

800

Ustawia czułość ISO na wartość 800.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć Ręcznie.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej

ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.

Środek

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.

Wartość średnia

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.

Punktowy

Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

Stabilizator obrazu

Nieruchome trzymanie urządzenia podczas robienia zdjęć może być trudne.

Stabilizator pomaga w zrobieniu zdjęcia, kompensując drobne ruchy ręki.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.

Podgląd

Możesz wyświetlać podgląd zdjęć i nagrań wideo bezpośrednio po ich

zarejestrowaniu.

Bez ograniczeń

Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany po jego zarejestrowaniu.

5 sekund

Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany przez 5 sekund po jego zarejestrowaniu.

3 sekundy

Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany przez 3 sekundy po jego zarejestrowaniu.

Edytuj

Zdjęcie lub nagranie wideo jest otwierane do edycji po zarejestrowaniu.

Wyłącz

Zdjęcie lub nagranie wideo jest zapisywane po zarejestrowaniu bez wyświetlania podglądu.

73

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Lampa błyskowa

Lampa błyskowa umożliwia robienie zdjęć w ciemnym otoczeniu lub w przypadku, gdy

obiekt jest oświetlony od tyłu. Oto opcje dostępne po stuknięciu ikony lampy błyskowej

na ekranie aparatu:

Automatycznie

Aparat automatycznie określa, czy oświetlenie wymaga użycia lampy błyskowej.

Włącz lampę błyskową

Należy użyć tego ustawienia, jeśli tło jest jaśniejsze od pierwszego planu. Pozwoli to usunąć

niechciane cienie.

Redukcja czerw. oczu

Pozwala zredukować efekt czerwonych oczu podczas robienia zdjęć.

Wyłącz

Lampa błyskowa jest wyłączona. Czasami, nawet przy słabym oświetleniu, zdjęcie zrobione bez

lampy błyskowej może okazać się lepsze. Jednak robienie dobrych zdjęć bez lampy błyskowej

wymaga, aby urządzenie było trzymane nieruchomo. Aby uniknąć rozmazania zdjęcia, można

skorzystać z samowyzwalacza.

Latarka

Przy robieniu zdjęć włącza się latarka (lampa aparatu).