Sony Xperia SP - Ogólne ustawienia aparatu

background image

Ogólne ustawienia aparatu

Omówienie ustawień trybu robienia zdjęć

Lepsza automatyka

Służy do optymalizacji ustawień, tak aby pozwalały właściwie uchwycić każdą scenerię.

Ręcznie

Umożliwia ręczne dostosowanie ustawień aparatu.

Efekt wizualny

Służy do wzbogacania zdjęć o dodatkowe efekty.

Rozległa panorama

Służy do wykonywania szerokokątnych zdjęć panoramicznych. Wystarczy nacisnąć klawisz aparatu i

jednostajnym ruchem przesunąć aparat z jednej strony na drugą.

Szybkie uruchamianie

Ustawienia szybkiego uruchamiania pozwalają na uruchomienie aparatu przy

zablokowanym ekranie.

Tylko uruchom

Włączenie tego ustawienia umożliwia uruchamianie aparatu, gdy ekran jest zablokowany, przez

naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu.

Uruchom i zrób zdjęcie

Włączenie tego ustawienia umożliwia uruchamianie aparatu i automatyczne zrobienie zdjęcia, gdy ekran

jest zablokowany, przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu.

70

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Uruchom i nagraj wideo

Włączenie tego ustawienia umożliwia uruchamianie aparatu i rozpoczęcie nagrywania wideo, gdy ekran

jest zablokowany, przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu.

Wyłącz

Geotagowanie

Umożliwia dołączanie do zdjęć szczegółowych informacji o miejscu ich zrobienia.

Rejestrowanie dotykiem

Oznacz obszar ostrości przez dotknięcie ekranu aparatu palcem. Zdjęcie zostanie

zrobione natychmiast po zabraniu palca. To ustawienie dotyczy tylko sytuacji, w

których ostrość jest ustawiana w trybie dotykowym.

Dźwięk migawki

Włączanie i wyłączanie dźwięku migawki podczas nagrywania wideo.

Pamięć danych

Można wybrać zapisanie swoich danych na wymiennej karcie SD albo w pamięci

wewnętrznej urządzenia.

Pamięć wewnętrzna

Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane w pamięci urządzenia.

Karta SD

Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane na karcie SD.

Balans bieli

Ta funkcja umożliwia dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia. Ikona

balansu bieli jest dostępna na ekranie aparatu.

Auto

Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetleniowych.

Światło żarowe

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u

góry żarówek.

Światło fluoresc.

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.

Światło dzienne

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na zewnątrz w słoneczny dzień.

Zachmurzenie

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć Ręcznie.