Sony Xperia SP - Korzystanie z funkcji Smile Shutter™‎ w celu zrobienia zdjęcia uśmiechniętej twarzy

background image

Korzystanie z funkcji Smile Shutter™ w celu zrobienia zdjęcia

uśmiechniętej twarzy

Technologia Smile Shutter™ umożliwia zrobienie zdjęcia twarzy, gdy tylko dana

osoba się uśmiechnie. Aparat wykrywa do pięciu twarzy i wybiera jedną z nich na

potrzeby funkcji wykrywania uśmiechu oraz automatycznej regulacji ostrości. Kiedy

osoba, której twarz jest wybrana, uśmiechnie się, aparat automatycznie zrobi zdjęcie.

69

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak włączyć funkcję Smile Shutter™

1

Włącz aparat.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

3

Stuknij pozycję Smile Shutter i wybierz odpowiedni poziom uśmiechu.

Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji Smile Shutter™

1

Po otwarciu aparatu i włączeniu funkcji Smile Shutter™ skieruj aparat w stronę

obiektu. Aparat wybiera twarz, na której jest ustawiana ostrość.

2

Wybrana twarz zostanie wyświetlona w kolorowej ramce, a zdjęcie zostanie

zrobione automatycznie.

3

Jeśli uśmiech nie zostanie wykryty, naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie

ręcznie.