Sony Xperia SP - Albumy zdjęć

background image

Albumy zdjęć

Karta Moje albumy w aplikacji Album zawiera wszystkie albumy zdjęć, łącznie z

albumami zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych przy użyciu aparatu oraz

zawartością udostępnianą w trybie online za pośrednictwem usług, takich jak

PlayMemories, Picasa i Facebook. Po zalogowaniu się do tych usług można

zarządzać zawartością, dodawać komentarze do zdjęć i nagrań wideo oraz wyświetlać

komentarze od znajomych. W aplikacji Album można też dodawać geotagi do zdjęć,

wykonywać podstawowe zadania edycji oraz udostępniać zawartość za

pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth®, poczty e-mail i wiadomości.

79

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

1

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo przy użyciu usługi online PlayMemories

2

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w usłudze Facebook™

3

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w usłudze Picasa™

4

Wyświetlanie zdjęć przy użyciu usługi online Flickr™

5

Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych przy użyciu aparatu urządzenia

6

Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zapisanych w wewnętrznej pamięci urządzenia

7

Wyświetlanie zdjęć w trybie globusa

8