Sony Xperia SP - Skanowanie kodów kreskowych przy użyciu aplikacji NeoReader™‎

background image

Skanowanie kodów kreskowych przy użyciu aplikacji

NeoReader™

Informacje o skanowaniu przy użyciu aplikacji NeoReader™

Urządzenie może pełnić rolę czytnika kodów kreskowych i dostarczać informacji o

skanowanych rzeczach. Korzystając z tej funkcji, można na przykład znaleźć

najbliższy sklep z ubraniami wypatrzonymi w czasopiśmie. Jeśli reklama wybranego

produktu zawiera możliwy do zeskanowania kod kreskowy, aplikacja NeoReader™

może na bazie tego kodu uzyskać dostęp do zawartości dla telefonów komórkowych

w Internecie i pobrać dane o produkcie ze strony producenta lub odszukać listę

lokalnych punktów sprzedaży. Aplikacja NeoReader™ obsługuje większość typowych

kodów kreskowych.

Jak uruchomić aplikację NeoReader™

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję NeoReader™.

Jak zeskanować kod kreskowy

1

Po otwarciu aplikacji NeoReader™ przytrzymaj urządzenie nad kodem

kreskowym tak, aby cały kod kreskowy był widoczny w wizjerze.

2

Urządzenie automatycznie zeskanuje kod kreskowy i zacznie wibrować po jego

rozpoznaniu.

Jak ręcznie wprowadzić kod kreskowy

1

Gdy aplikacja NeoReader™ jest otwarta, stuknij pozycję .

2

W polu tekstowym wpisz liczby kodu kreskowego, a następnie dotknij GO!.

Omówienie menu aplikacji NeoReader™

W aplikacji NeoReader™ są dostępne następujące opcje menu:

Stuknij, aby otworzyć więcej opcji.

Ręczne wprowadzanie cyfr kodu kreskowego. Tej opcji można użyć, jeśli aparat nie odczytuje

kodu kreskowego prawidłowo.

Wyświetlenie listy wcześniej zeskanowanych kodów kreskowych.

Wyświetlenie informacji o aplikacji NeoReader™. Pozwala dowiedzieć się więcej o różnych typach

kodów kreskowych i sposobie korzystania z aplikacji NeoReader™.

Wybieranie ustawień osobistych, takich jak język i kraj. Te informacje są używane do

personalizacji zawartości kodu kreskowego. Można też wybrać własne preferencje dotyczące

sposobu korzystania z aplikacji NeoReader™.

Wysyłanie do znajomych wiadomości SMS z zaproszeniem do pobrania aplikacji NeoReader™.