Sony Xperia SP - Podłączanie urządzenia do telewizora za pomocą kabla

background image

Podłączanie urządzenia do telewizora za pomocą kabla

Urządzenie można podłączyć do telewizora i oglądać zawartość zapisaną w pamięci

urządzenia na większym ekranie. Po podłączeniu urządzenia do telewizora zostanie

otwarta aplikacja do obsługi telewizora. Ułatwia ona odtwarzanie plików

multimedialnych z urządzenia na telewizorze i innych urządzeniach.

Konieczne może być dokupienie kabla MHL.

Jak przeglądać zawartość urządzenia na telewizorze za pomocą wejścia MHL

1

Podłącz urządzenie do telewizora za pomocą przewodu MHL. Po nawiązaniu

połączenia na pasku stanu urządzenia zostanie wyświetlona .

2

Aplikacja Włączanie TV jest uruchamiana automatycznie. Postępuj zgodnie z

instrukcjami, aby przeglądać pliki multimedialne na ekranie telewizora.

Jak wyświetlić zawartość z urządzenia na telewizorze obsługującym sygnał

HDMI™

1

Podłącz urządzenie do adaptera MHL, a adapter do ładowarki sieciowej USB.

2

Podłącz adapter do telewizora przy użyciu przewodu HDMI™. Gdy połączenie

zostanie ustanowione, na pasku stanu urządzenia pojawi się ikona .

3

Aplikacja Włączanie TV zostanie uruchomiona automatycznie. Postępuj

zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby przeglądać pliki multimedialne na

ekranie telewizora.

Jak wyświetlić pomoc dotyczącą korzystania z pilota telewizora

1

Gdy urządzenie jest podłączone do telewizora, przeciągnij pasek stanu w dół w

celu otwarcia panelu powiadomień.

2

Stuknij pozycję Podłączono przez łącze MHL.

Możesz również nacisnąć żółty przycisk na pilocie telewizora, aby otworzyć panel

powiadomień.

Jak odłączyć urządzenie od telewizora

Odłącz przewód MHL™ lub adapter MHL od urządzenia.