Sony Xperia SP - Wiele połączeń

background image

Wiele połączeń

W przypadku włączenia funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele

połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego

połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe.

42

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Ustawienia połączeń > Ustawienia

dodatkowe

.

3

Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących, stuknij pozycję

Połączenia oczekujące

.

Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić trwające połączenie

Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij

pozycję w prawo.

Jak odrzucić drugie połączenie

Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę

w lewo.

Jak nawiązać drugie połączenie

1

Podczas trwającej rozmowy stuknij .

2

Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję . Pierwsze połączenie zostanie

zawieszone.

Jak przełączać się między wieloma połączeniami

Aby przełączyć się do innego połączenia i zawiesić bieżące połączenie, stuknij

pozycję Przełącz na to połączenie.