Sony Xperia SP - Poczta głosowa

background image

Poczta głosowa

Jeżeli Twój abonament obejmuje usługę poczty głosowej, osoby dzwoniące mogą

pozostawiać dla Ciebie wiadomości głosowe, gdy nie możesz odebrać połączeń.

Numer usługi poczty głosowej jest zazwyczaj zapisany na karcie SIM. Jeśli tak nie

jest, możesz go uzyskać od operatora sieci i wprowadzić ręcznie.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Ustawienia połączeń > Poczta

głosowa

> Ustawienia poczty głosowej > Numer poczty głosowej.

3

Wprowadź numer poczty głosowej.

4

Stuknij pozycję OK.

Jak wywołać usługę poczty głosowej

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję Telefon.

3

Dotknij cyfry

1

i przytrzymaj ją.