Sony Xperia SP - Begrensninger av tjenester og funksjoner

background image

Begrensninger av tjenester og funksjoner

Noen av tjenestene og funksjonene som er omtalt i denne brukerhåndboken, støttes

ikke i alle land/regioner eller av alle nett og/eller tjenesteleverandører i alle områder.

Dette gjelder også det internasjonale GSM-nødnummeret 112 uten begrensninger.

Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren for å finne ut om en bestemt

tjeneste eller funksjon er tilgjengelig og hvorvidt ytterligere tilgangs- eller

brukskostnader påløper.
Det kan hende at du må ha tilgang til Internett for å kunne bruke bestemte funksjoner

og programmer som er omtalt i denne håndboken. Det kan påløpe

datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett fra enheten. Kontakt leverandøren av

trådløse tjenester hvis du vil ha mer informasjon.