Sony Xperia SP - Trådløs Bluetooth®-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth

®

-teknologi

Bruk Bluetooth

®

-funksjonen for å sende filer til andre Bluetooth

®

-kompatible enheter

eller koble til håndfritilbehør. Slå på enhetens Bluetooth

®

-funksjon og opprett trådløse

tilkoblinger til andre Bluetooth

®

-kompatible enheter som datamaskiner, håndfritilbehør

og telefoner. Bluetooth

®

-tilkoblinger fungerer best innenfor 10 meter (33 fot) uten

mellomliggende hindringer. I noen tilfeller kan det hende du må opprette forbindelsen
mellom enheten og andre Bluetooth

®

-enheter manuelt.

Ikke alle Bluetooth

®

-enheter er kompatible med hverandre.

93

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik slår du på Bluetooth

®

-funksjonen og gjør enheten synlig

1

Dra statuslinjen nedover og ta hurtig på .

2

Trykk på av/på-bryteren ved Bluetooth for å slå på Bluetooth

®

-funksjonen.

3

Ta hurtig på Bluetooth. Nå vises enheten og en liste over tilgjengelige
Bluetooth

®

-enheter.

4

Ta hurtig på enhetens navn for å gjøre enheten synlig for andre Bluetooth

®

-

enheter.

Slik angir du hvor lenge enheten skal være synlig for andre Bluetooth

®

-enheter

1

Dra statuslinjen nedover og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Bluetooth.

3

Trykk på og velg Tidsavbrudd for synlighet.

4

Velg et alternativ.

Slik gir du enheten et navn

Du kan gi enheten et navn. Dette er navnet som vises til andre enheter etter at du har
slått på Bluetooth

®

-funksjonen og angitt enheten din som synlig for andre enheter.

Slik gir du enheten et navn

1

Kontroller at Bluetooth

®

-funksjonen er slått på.

2

Dra statuslinjen nedover og ta hurtig på .

3

Finn og ta hurtig på Bluetooth.

4

Ta hurtig på , og velg deretter Endre navn på telefon.

5

Skriv inn et navn for enheten.

6

Ta hurtig på Endre navn.

Kobling med annen Bluetooth

®

-enhet

Når du kobler enheten sammen med en annen enhet, kan du for eksempel koble
enheten til Bluetooth

®

-hodetelefoner eller et Bluetooth

®

-bilsett og bruke disse

enhetene til å spille av musikk.
Når du kobler enheten til en annen Bluetooth

®

-enhet, vil enheten din huske denne

tilkoblingen. Når du kobler enheten sammen med en Bluetooth

®

-enhet, kan det hende

du må skrive inn en kode. Enheten din vil automatisk prøve standardkoden 0000. Hvis

dette ikke fungerer, bør du se om du finner enhetens kode i bruksanvisningen til
Bluetooth

®

-enheten. Du trenger ikke å skrive inn koden på nytt neste gang du kobler

til Bluetooth

®

-enhet som du har koblet deg til tidligere.

Enkelte Bluetooth

®

-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth

®

-hodetelefoner, krever at du

både kobler sammen og kobler til for at de skal fungere.

Du kan koble enheten sammen med flere Bluetooth

®

-enheter, men du kan bare koble til én

Bluetooth

®

-profil om gangen.

Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth

®

-enhet

1

Kontroller at Bluetooth

®

-funksjonen er aktivert på enheten du vil koble enheten

din sammen med, og at enheten din er synlig for andre Bluetooth

®

-enheter.

2

Dra statuslinjen nedover og ta hurtig på .

3

Finn og ta hurtig på Bluetooth. Alle tilgjengelige Bluetooth

®

-enheter vises i en

liste.

4

Ta hurtig på den Bluetooth

®

-enheten som du vil koble med enheten din.

5

Tast inn en kode, hvis nødvendig, eller bekreft den samme koden på begge
enhetene. Enheten din og Bluetooth

®

-enheten er nå koblet sammen.

94

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik kobler du telefonen til en annen Bluetooth

®

-enhet

1

Hvis du skal koble telefonen til en Bluetooth

®

-enhet som krever sammenkobling

av enheten din og Bluetooth-enheten før tilkoblingen kan opprettes, følger du

først fremgangsmåten for sammenkobling av enheten din og den andre

enheten.

2

Dra statuslinjen nedover og ta hurtig på .

3

Finn og ta hurtig på Bluetooth.

4

Ta hurtig på Bluetooth

®

-enheten du vil koble enheten til.

Slik fjerner du koblingen for en Bluetooth

®

-enhet

1

Dra statuslinjen nedover og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Bluetooth.

3

Under Sammenkoblede enheter tar du hurtig på ved siden av navnet på

enheten du vil fjerne koblingen for.

4

Ta hurtig på Fjern paring.

Slik sender og mottar du elementer ved hjelp av Bluetooth

®

-

teknologi

Del elementer med andre Bluetooth

®

-kompatible enheter som f.eks. telefoner eller

datamaskiner. Du kan sende og motta flere typer elementer ved hjelp av Bluetooth

®

-

funksjonen, for eksempel:

Bilder og videoer

Musikkfiler og andre lydfiler

Kontakter

Websider

Sende elementer med Bluetooth

®

1

Mottakerenhet:

Kontroller at Bluetooth

®

funksjonen er slått på og at enheten er

synlig for andre Bluetooth

®

enheter.

2

Avsenderenhet:

åpne programmet som inneholder elementet du vil sende, og

bla til elementet.

3

Avhengig av programmet og elementet du vil sende, må du kanskje trykke og

holde nede elementet, åpne elementet eller trykke . Det kan også være andre

måter å sende et element på.

4

Velg Bluetooth.

5

Slå på Bluetooth

®

hvis du blir bedt om det.

6

Trykk navnet til mottakerenheten.

7

Mottakerenhet:

Godta tilkoblingen hvis du blir bedt om dette.

8

Avsenderenhet:

Bekreft overføringen til mottakerenheten hvis du blir bedt om

det.

9

Mottakerenhet:

Godta det innkommende elementet.

Slik mottar du elementer via Bluetooth

®

1

Kontroller at Bluetooth

®

-funksjonen er aktivert, og at enheten er synlig for andre

Bluetooth

®

-enheter.

2

Sendeenheten begynner nå å sende data til enheten din.

3

Hvis du blir bedt om det, oppgir du den samme koden på begge enhetene eller

bekrefter den foreslåtte koden.

4

Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen

nedover og tar hurtig på varselet for å godta filoverføringen.

5

Ta hurtig på Godta for å begynne filoverføringen.

6

Dra statuslinjen nedover for å vise fremdriften for overføringen.

7

For å åpne et mottatt element drar du statuslinjen nedover og tar hurtig på det

aktuelle varselet.

95

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Vise filer du har mottatt via Bluetooth

®

1

Dra statuslinjen nedover og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Bluetooth.

3

Trykk på og velg Vis mottatte filer.