Sony Xperia SP - Slik skanner du strekkoder med NeoReader™‎-appen

background image

Slik skanner du strekkoder med NeoReader™-appen

Om skanning med NeoReader™-programmet

Bruk enheten som en strekkodeskanner for å finne ut mer om varer du liker. Kanskje

ser du en jakke i en ukebladannonse og ønsker å finne ut hvor den nærmeste

butikken du kan kjøpe den i, er. Hvis annonsen inneholder en lesbar strekkode, bruker

NeoReader™-programmet denne koden for å få tilgang til webinnhold for

mobiltelefoner, for eksempel en webside med mer produktinformasjon eller et kart

over butikker i nærheten. NeoReader™ støtter de fleste standard strekkodetypene.

Slik starter du NeoReader™

1

Ta hurtig på på Startskjerm.

2

Finn og ta hurtig på NeoReader™.

Slik skanner du en strekkode

1

Når NeoReader™-programmet er åpent, holder du enheten over strekkoden til

hele strekkoden er synlig i søkeren.

2

Enheten skanner strekkoden automatisk og vibrerer når strekkoden

gjenkjennes.

Taste inn en strekkode manuelt

1

Når NeoReader™-programmet er åpent, tar du hurtig på .

2

Tast inn tallene til strekkoden i tekstfeltet, og ta deretter hurtig på GO!.

Oversikt over menyen i NeoReader™

Følgende menyalternativer er tilgjengelige i NeoReader™:

Trykk for å åpne flere valg

Tast inn strekkodenumrene manuelt. Dette valget kan brukes hvis kameraet har problemer med å

lese strekkoden

Vis en liste over strekkoder som er skannet tidligere

Vis informasjon om NeoReader™-programmet. Les mer om ulike strekkodetyper og om hvordan

du bruker NeoReader™

Velg egne innstillinger, for eksempel språk eller land. Denne informasjonen brukes til å

personliggjøre strekkodeinnhold. Du kan også velge preferanser for hvordan du bruker

NeoReader™-programmet

Send en tekstmelding for å invitere en venn til å laste ned NeoReader™-programmet