Sony Xperia SP - Slik kobler du til enheten til et TV-apparat ved bruk av en kabel

background image

Slik kobler du til enheten til et TV-apparat ved bruk av en

kabel

Koble enheten til et TV-apparat og se innhold lagret på enheten på stor skjerm.

Programmet TV-oppstart åpnes når enheten kobles til et TV-apparat. Ved hjelp av

dette programmet kan du spille av mediefiler fra enheten på TV-er og andre enheter.

Du må kanskje kjøpe en MHL-kabel separat.

Slik viser du innhold på en TV som støtter en MHL-inngang

1

Koble enheten til TV-en med en MHL-kabel. vises i enhetens statuslinje etter

at en tilkobling er opprettet.

2

TV-oppstart

-programmet starter automatisk. Følg instruksjonene for å vise

mediefiler på TV-en.

Slik viser du innhold fra enheten på en TV med HDMI™-inngang

1

Koble enheten til en MHL-adapter, og koble deretter adapteren til en USB-

strømforsyning.

2

Koble adapteren til TV-en ved hjelp av en HDMI™-kabel. vises i enhetens

statuslinje når det har blitt opprettet en tilkobling.

3

TV-oppstart

-programmet starter automatisk. Følg instruksjonene for å vise

mediefilene på TV-en.

Slik viser du hjelp til å bruke TV-fjernkontrollen

1

Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet mens enheten er koblet til TV-

apparatet.

2

Ta hurtig på MHL tilkoblet.

Du kan også trykke på den gule knappen på TV-fjernkontrollen for å åpne varselpanelet.

Slik kobler du enheten fra TV-en

Trekk ut MHL™-kabelen eller MHL-adapteren fra enheten.