Sony Xperia SP - Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du et program

background image

Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du et program

Bruk sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsprogrammene for å sikkerhetskopiere

innholdet, og lagre sikkerhetskopien på minnekortet eller en USB-lagringsenhet. Slike

sikkerhetskopier kan brukes for å gjenopprette innholdet og enkelte innstillinger i

tilfelle dataene skulle gå tapt eller slettes.

Innholdstyper som kan sikkerhetskopieres

Bruk programmet for sikkerhetskopiering og gjenoppretting for å sikkerhetskopiere

følgende typer data:

Bokmerker

Anropsliste

Kontakter

Apper som er lastet ned fra Google Play™

MMS-meldinger

Systeminnstillinger (som f.eks. alarmer, ringevolum og språkinnstillinger)

Tekstmeldinger

Ytterligere kostnader til dataoverføring kan påløpe når du gjenoppretter programmer fra

Google Play™.

Slik forbereder du bruken av Sikkerhetskopierings- og

gjenopprettingsprogrammet

Før du sikkerhetskopierer innholdet ditt, kan du velge sikkerhetskopieringsdestinasjon

og sikkerhetskopidatatyper som skal sikkerhetskopieres.

111

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik velger du sikkerhetskopidestinasjonen

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Sik.kopier & gjenopprett.

3

Ta hurtig på Sikkerhetskopier.

4

Ta hurtig på linjen under Hvor dataene skal lagres.

5

Velg destinasjonen som du ønsker å bruke for å sikkerhetskopiere innholdet

ditt.

Slik velger du datatyper som skal sikkerhetskopieres

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Sik.kopier & gjenopprett.

3

Ta hurtig på Sikkerhetskopier.

4

Velg datatypene som du ønsker sikkerhetskopiere.

Slik sikkerhetskopierer du innhold

1

På Startskjerm tar du hurtig på appskjermikonet på .

2

Finn og ta hurtig på Sik.kopier & gjenopprett.

3

Ta hurtig på Sikkerhetskopier, og ta deretter hurtig på Sikkerhetskopier nå.

4

Angi et passord for sikkerhetskopien, og ta deretter hurtig på OK.

Slik gjenoppretter du sikkerhetskopiert innhold ved bruk av

Sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsprogrammet

Når du gjenoppretter sikkerhetskopiert innhold, må du velge et sikkerhetskopiregister

å gjenopprette fra. Hvis du har sikkerhetskopiert innhold flere ganger, kan det hende

du har flere sikkerhetskopiregistre. Etter at du har valgt et sikkerhetskopiregister, kan

du velge hvilke datatyper du ønsker å gjenopprette.

Slik gjenoppretter du innehold fra en sikkerhetskopioppføring

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Sik.kopier & gjenopprett.

3

Ta hurtig på Gjenopprett.

4

Velg oppføringen du vil gjenopprette fra, og ta deretter hurtig på Gjenopprett

.

5

Angi et passord for sikkerhetskopien, og ta deretter hurtig på OK.

Husk at endringer du gjør i personlige data og innstillinger etter at du oppretter en

sikkerhetskopi, vil bli slettet under tilbakestilling.

Administrere sikkerhetskopier

Du kan slette eller endre navn på sikkerhetskopier du har opprettet med funksjonen

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

Endre navn på en sikkerhetskopi

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Sik.kopier & gjenopprett.

3

Trykk på , og ta deretter hurtig på Administrer sikkerhetskopier.

4

Velg den sikkerhetskopien du vil endre navn på.

5

Ta hurtig på .

6

Tast inn et nytt navn og ta hurtig på Endre navn.

Slette sikkerhetskopier

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Sik.kopier & gjenopprett.

3

Trykk på , og ta deretter hurtig på Administrer sikkerhetskopier.

4

Velg den sikkerhetskopien du vil slette, eller ta hurtig på hvis du vil slette alle

sikkerhetskopiene.

5

Ta hurtig på > Slett.

112

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.