Sony Xperia SP - Status og varsler

background image

Status og varsler

Statuslinjen øverst på skjermen viser hva som skjer på telefonen. Til venstre blir det

vist varsler hvis det er noe nytt eller en aktivitet som pågår. Nye meldinger og

kalendervarsler blir for eksempel vist her. Høyresiden viser signalstyrke, batteristatus

og annen informasjon.

Statuslinjen kan brukes for å justere grunnleggende innstillinger på enheten, som

f.eks. Wi-Fi®, Bluetooth™, datatrafikk og lyd. Innstillingsmenyen kan åpnes fra

varselpanelet for å endre andre innstillinger.
Et varsellys gir deg i tillegg informasjon om batteristatus og ulike varsler. Et blinkende

blått lys angir f.eks. en ny melding eller tapt anrop. Det er ikke sikkert varsellyset

fungerer hvis batterinivået er lavt.

Kontrollere varsler og uavsluttede aktiviteter

Dra ned statuslinjen for å åpne varselpanelet og få mer informasjon. Du kan for

eksempel bruke panelet til å åpne en ny melding eller vise en kalenderhendelse. Du

kan også åpne programmer som kjører i bakgrunnen, for eksempel musikkspilleren.

23

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik åpner du varselpanelet

Dra statuslinjen nedover.

Slik lukker du varselpanelet

Dra opp kategorien nederst på varselpanelet.

Slik håndterer du et varsel

Ta hurtig på varslet.

Avvise et varsel fra varselpanelet

Plasser fingeren på et varsel og knips mot venstre eller høyre.

Slik sletter du alle varsler fra varselpanelet

Ta hurtig på Fjern.

Endre enhetens innstillinger fra varselpanelet

Innstillingsmenyen kan åpnes fra varselpanelet for å endre andre hurtiginnstillinger.
Der kan du for eksempel skru på Wi-Fi

®

.

Slik åpner du enhetsinnstillingsmenyen fra varselpanelet

1

Dra statuslinjen nedover.

2

Ta hurtig på .

Slik justerer du lydinnstillingene fra varselpanelet

1

Dra statuslinjen nedover.

2

Ta hurtig på .

24

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik styrer du Bluetooth

®

-funksjonen fra varselpanelet

1

Dra statuslinjen nedover.

2

Ta hurtig på .

Slik kontrollerer du Wi-Fi®-funksjonen fra varselpanelet

1

Dra statuslinjen nedover.

2

Ta hurtig på .

Slik justerer du lysstyrkenivået med varselpanelet

1

Dra statuslinjen nedover.

2

Ta hurtig på .

Tilpasse hurtiginnstillinger fra varselpanelet

Du kan tilpasse hurtiginnstillingene fra varselpanelet ved å velge hurtiginnstillingene

du vil ha, og endre rekkefølgen på dem. Du kan velge opptil 10 hurtiginnstillinger, men

du trenger ikke å velge noen.

Slik velger du hurtiginnstillinger fra varselpanelet

1

Dra statuslinjen nedover, og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Skjerm > Hurtiginnstillinger.

3

Velg ønsket hurtiginnstilling.

Slik endrer du rekkefølgen på hurtiginnstillingene i varselpanelet

1

Dra statuslinjen nedover, og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Skjerm > Hurtiginnstillinger.

3

Hold nede ved siden av en hurtiginnstilling, og flytt den deretter til ønsket

sted.