Sony Xperia SP - Slik legger du inn tekst med taleinndata

background image

Slik legger du inn tekst med taleinndata

Når du skriver inn tekst, kan du bruke taleinndatafunksjonen i stedet for å skrive inn

ordene. Bare si ordene du vil legge inn. Taleinndata er en eksperimentell teknologi fra

Google™ og er tilgjengelig for en rekke språk og regioner.

Slik aktiverer du taleinndata

1

Ta hurtig på eller når du taster inn en tekst med skjermtastaturet eller

med telefontastaturet.

2

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på Tastaturinnstillinger.

3

Merk av i avmerkingsboksen Tast for Google-talegjenkj..

4

Trykk på for å lagre innstillingene dine. Et mikrofonikon vises på skjermen

din eller telefontastaturet.

Slik skriver du inn tekst med taleinndata

1

Åpne skjermtastaturet eller telefontastaturet.

2

Ta hurtig på . Når vises, snakker du for å skrive inn tekst. Når du er ferdig,

tar du hurtig på igjen. Den foreslåtte teksten vises.

3

Rediger teksten manuelt hvis det er nødvendig.

27

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.