Sony Xperia SP - Innstillinger for Internett og meldinger

background image

Innstillinger for Internett og meldinger

Du må ha en mobildatatilkobling og riktige innstillinger (også kalt innstillinger for

tilgangspunktnavn (APN)) for å få tilgang til Internett og sende MMS-meldinger. APN

identifiserer nettverket som en mobilenhet kan koble til.
Du kan vanligvis laste ned innstillinger for Internett og meldinger når du konfigurerer

enheten for første gang etter at du har satt inn et SIM-kort. I andre tilfeller kan det

hende at innstillingene er forhåndsinstallert. Hvis ikke, kan du laste ned eller legge til

innstillingene manuelt. Kontakt nettoperatøren for å få detaljert informasjon om

innstillingene for Internett og meldinger.

Hvis du ikke får tilgang til Internett, ikke har datatilkobling eller ikke kan sende eller motta

MMS-meldinger, kan du prøve å slette alle innstillingene for Internett og meldinger, og

deretter legge dem til på nytt.

Slik laster du ned Internett- og meldingsinnstillinger

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Innstillinger > Xperia™ > Internett-innstillinger.

3

Ta hurtig på Godta.

Slik nullstiller du standardinnstillingene for Internett

1

Dra statuslinjen nedover, og ta deretter hurtig på .

2

Ta hurtig på Mer ... > Mobile nettverk.

3

Ta hurtig på Navn på aksesspunkt, og ta deretter hurtig på .

4

Ta hurtig på Tilbakestill til standard.

Navn på tilgangspunkt (APN-er)

Et APN brukes for å etablere dataforbindelser mellom enheten din og Internett. APN

definerer hvilken type IP-adresse man skal bruke, hvilke sikkerhetsmetoder man skal

anrope og hvilke fikserte endetilkoblinger som skal brukes. Det er nyttig å kontrollere

APN når du ikke får tilgang til Internett, ikke har datatilkobling eller ikke kan sende

eller motta MMS-meldinger.

Slik viser du nåværende APN

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Innstillinger > Mer ... > Mobile nettverk.

3

Ta hurtig på Navn på aksesspunkt.

Hvis du har flere tilgjengelige tilkoblinger, vil den aktive nettverkstilkoblingen indikeres av en

merket knapp.

Slik legger du Internett-innstillinger til manuelt

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Innstillinger > Mer ... > Mobile nettverk.

3

Ta hurtig på Navn på aksesspunkt > .

4

Ta hurtig på Navn, og skriv inn navnet på nettverksprofilen du vil opprette.

5

Ta hurtig på APN-navn, og tast inn navnet på aksesspunktet.

6

Tast inn all annen informasjon som er påkrevd av nettoperatøren.

7

Når du er ferdig må du ta hurtig på , og ta deretter hurtig på Lagre.

33

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Bruksinformasjon

Av kvalitetshensyn samler Sony Mobile inn anonymiserte feilrapporter og statistiske

opplysninger angående telefonbruken. Det blir ikke samlet inn personlige

opplysninger.

Slik tillater du at bruksinformasjon sendes

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Innstillinger > Xperia™ > Innstillinger for bruksinfo.

3

Merk av for Send bruksinformasjon hvis det ikke allerede er merket av for

dette.

4

Ta hurtig på OK.