Sony Xperia SP - Batteri

background image

Batteri

Enheten har innbygd batteri.

Slik lader du batteriet

Batteriet er delvis oppladet når du kjøper enheten. Det kan ta noen minutter før

batterietikonet , vises på skjermen når du kobler oppladningskabelen til en

strømkilde, f.eks. en USB-port eller en lader. Du kan fortsatt bruke enheten mens den

lades. Lading av enheten over en lengre periode, f.eks. over natten, skader ikke

batteriet eller enheten.

Slik lader du enheten

15

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

1

Koble laderen til et strømuttak.

2

Plugg den ene enden av USB-kabelen inn i laderen (eller USB-porten på en

datamaskin).

3

Sett den andre enden av kabelen inn i mikro-USB-porten på enheten med USB-

symbolet vendt opp. Varsellampen lyser når ladingen er startet.

4

Når enheten er fulladet, kobler du kabelen fra enheten ved å trekke den rett ut.

Pass på at du ikke bøyer tilkoblingsdelen.

Bruk laderen og USB-kabelen som fulgte med enheten, for å sikre deg raskest mulig lading.

Hvis batteriet er helt utladet, kan det gå noen minutter før varsellampen lyser og ladeikonet

vises.

Varsellys for batteristatus

Grønt

Batterikapasiteten er over 90 %

Blinker rødt

Batterinivået er lavt

Oransje

Batteriet lades, og batterikapasiteten er under 90 %

Slik kontrollerer du batterinivået

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Innstillinger > Om telefonen > Status > Batterinivå.

Slik forbedrer du batteriytelsen

Følgende tips hjelper deg å forbedre batteriets ytelse:

Lad enheten ofte. Dette påvirker ikke batteriets levetiden.

Når du laster ned data fra Internett, tapper dette batteriet. Når du ikke bruker Internett,

kan du spare strøm ved å deaktivere alle datatilkoblingene over mobile nettverk.

Denne innstillingen hindrer ikke enheten i å overføre data via andre trådløse nettverk.

Slå av Bluetooth® og Wi-Fi®-tilkoblinger når du ikke trenger disse funksjonene. Du

kan helt enkelt slå dem på og av fra varselpanelet ved å dra ned statuslinjen.

Bruk STAMINA-modus- og Lavt batterinivå-modus-funksjonen for å redusere

batteriforbruket. Du kan velge den strømsparingsmodusen som best passer den

måten du bruker enheten på. Du kan også tilpasse innstillingene i hver

strømsparingsmodus.

Konfigurer synkroniseringsprogrammene (brukes for å synkronisere e-postene,

kalenderen og kontaktene) til å synkronisere manuelt. Du kan synkronisere

automatisk, men da bør du øke synkroniseringsintervallene.

Kontroller menyen for batteriforbruk på enheten for å se hvilke programmer som

bruker mest strøm. Batteriet bruker mer strøm når du bruker apper for direkteavspilt

video og musikk, f.eks. YouTube™. Noen apper som lastes ned fra Google Play™,

bruker også mer strøm.

Lukk og avslutt programmer som du ikke bruker.

Reduser skjermens lysstyrke.

Slå av enheten, eller aktiver Flymodus hvis du befinner deg i et område uten

nettdekning. Hvis ikke, søker enheten hele tiden etter tilgjengelige nett, noe som

bruker strøm.

Bruk en original håndfrienhet fra Sony™ for å lytte til musikk. Håndfrienheter krever

mindre batteristrøm enn enhetens høyttalere.

Ha enheten i standby-modus når dette er mulig. Standby-tid refererer til tiden når

enheten er koblet til nettverket, men ikke brukes.

Deaktiver eventuelle levende bakgrunnsbilder.

Slik finner du menyen for batteriforbruk

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Innstillinger > Strømstyring > Batteribruk.

Slik bruker du STAMINA-modus

Aktiver STAMINA-modus-funksjonen for å stanse Wi-Fi®-koblingen datatrafikken og

flere strømkrevende programmer midlertidig når skjermen er inaktiv. Når STAMINA-

16

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

modusen er aktiv, kan du fortsatt motta telefonsamtaler og tekst- og

multimediemeldinger. Du kan også konfigurere en programliste for å tillate at noen

programmer fortsatt kjøres når skjerm er inaktiv. Når skjermen aktiveres igjen,

gjenopptas alle funksjonene som ble stanset midlertidig.

Slik aktiverer du STAMINA-modus

1

Dra statuslinjen nedover og trykk .

2

Finn og trykk Strømstyring.

3

Trekk glidebryteren ved siden av STAMINA-modus til høyre og trykk deretter

Aktiver

. vises på statuslinjen når STAMINA-modus er aktivert.

Slik deaktiverer du STAMINA-modus

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Innstillinger > Strømstyring.

3

Trykk på ved siden av STAMINA-modus.

Slik endrer du innstillingene for STAMINA-modus

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Innstillinger > Strømstyring.

3

Ta hurtig på STAMINA-modus i innstillinger-menyen.

4

Legg til eller fjern programmer slik du ønsker.

5

Når du er ferdig, tar du hurtig på Utført.

Slik anslår du standby-tiden på enheten

Standby-tid refererer til tiden som batteriet kan vare når enheten er koblet til

nettverket, men ikke i aktiv bruk, f.eks. for å motta telefonsamtaler eller for å ringe.

STAMINA-modus evaluerer hele tiden gjenværende standby-modustid når den er

aktivert. Dette kan variere etter hvordan enheten brukes. STAMINA-modus er mer

effekt når det gjelder å forlenge standby-tiden, hvis skjermen på enheten holdes låst.

Dersom du sjelden låser skjerm, er det mulig at du vil merke liten forskjell på

batteriytelsen.

Når enheten brukes første gang, er det mulig at anslått standby-tid ikke vil være nøyaktig fordi

det ikke finnes noen tidligere brukerhistorikk å anvende for å anslå.

Slik viser du anslått standby-tid

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Innstillinger > Strømstyring.

Slik bruker bruker du modusen Lavt batteri

Lavt batterinivå-modus

-funksjonen kan aktiveres når batterinivået er lavt. Denne

funksjonen hjelper deg å justere lysstyrkeinnstillingen på skjermen, datatrafikken og

vibrasjonsfunksjonen slik at batteriforbruket kan reduseres.

Slik aktiverer du modusen med lavt batteri

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Innstillinger > Strømstyring.

3

Ta hurtig på ved siden Lavt batterinivå-modus, og ta deretter hurtig på

Aktiver

.

Slik deaktiverer du modusen med lavt batteri

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Innstillinger > Strømstyring.

3

Trykk på ved siden av Lavt batterinivå-modus.

17

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik endrer du innstillingene for modusen lavt battteri

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Innstillinger > Strømstyring.

3

Ta hurtig på Lavt batterinivå-modus i innstillinger-menyen.

4

Juster innstillingene slik du ønsker.

5

Når du er ferdig, tar du hurtig på .