Sony Xperia SP - Viderekoble anrop

background image

Viderekoble anrop

Du kan viderekoble anrop, for eksempel til et annet telefonnummer eller til en

mobilsvartjeneste.

Slik viderekobler du anrop

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Innstillinger > Samtaleinnstillinger > Viderekobling.

3

Velg et alternativ.

4

Tast inn nummeret du vil viderekoble anropene til, og ta deretter hurtig på

Aktiver

.

Slik deaktiverer du viderekobling av anrop

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Innstillinger > Samtaleinnstillinger > Viderekobling.

3

Velg et alternativ, og ta deretter hurtig på Deaktiver.