Sony Xperia SP - Telefonsamtaler

background image

Telefonsamtaler

Oversikt over å ringe

Du kan ringe ved å slå telefonnummeret manuelt, ved å ta hurtig på et nummer som er

lagret i enhetens kontaktliste, eller ved å ta hurtig på telefonnummeret i anropslisten.

Du kan også bruke smartringefunksjonen til å raskt finne nummer i kontaktlisten og

anropslisten din. Du kan bruke Hangouts™-direktemeldinger og appen med videochat

på enheten for å foreta et videoanrop. Se

Direktemeldinger og video-chat

på side 50.

1

Åpne kontaktlisten

2

Åpne anropsloggen

3

Vis favorittkontaktene

4

Vis alle kontaktgruppene som er lagret på enheten

5

Slett nummer

6

Ringetastatur

7

Skjul eller slett samtaleloggen

8

Oppringingsknapp

9

Vis eller skjul oppringningsfunksjonen

Slik foretar du et anrop ved å taste nummeret

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og trykk Telefon.

3

Tast inn nummeret til mottakeren og trykk .

Slik ringer du med smartringing

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Telefon.

3

Bruk ringetastaturet til å legge inn bokstaver eller tall som stemmer med

kontakten du ønsker å ringe. Etter hvert som du taster inn hver bokstav eller

tall, vises en liste som samsvarer med søket ditt.

4

Ta hurtig på kontakten du vil ringe.

37

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik ringer du til utlandet

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og trykk Telefon.

3

Berør og hold nede 0 til det vises et +-tegn.

4

Tast inn landsnummeret, retningsnummeret (uten innledende 0) og

telefonnummeret, og ta deretter hurtig på .

Vise eller skjule telefonnummeret

Du kan velge om telefonnummeret ditt skal vises eller skjules på anropsmottakernes

enheter når du ringer til dem.

Slik viser eller skjuler du telefonnummeret

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Innstillinger > Samtaleinnstillinger > Flere innstillinger >

Anroper-ID

.