Sony Xperia SP - Mobilsvar

background image

Mobilsvar

Hvis abonnementet ditt inkluderer en mobilsvartjeneste, kan innringere legge igjen

talemeldinger til deg når du ikke kan svare på anropene. Mobilsvartjenestenummeret

er vanligvis lagret på SIM-kortet. Hvis ikke, kan du få nummeret fra tjenesteleverandør

og taste det inn manuelt.

Slik taster du inn mobilsvarnummeret

1

Fra Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Innstillinger > Samtaleinnstillinger > Talepostkasse

>Innstillinger for talemelding > Nummer til mobilsvar.

3

Tast inn mobilsvarnummeret.

4

Ta hurtig på OK.

41

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik ringer du mobilsvartjenesten

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Telefon.

3

Hold nede

1

.