Sony Xperia SP - WALKMAN-startskjermen

background image

Hvis WALKMAN-startskjermen ikke vises, tar du hurtig på .

3

Velg en musikkategori, for eksempel under Artister, Album eller Sanger, og bla

deretter til sangen du vil åpne.

4

Ta hurtig på en sang for å spille den av.

Du kan kanskje ikke spille av opphavsrettsbeskyttede elementer. Verifiser at du har de

nødvendige rettighetene til materiell du har tenkt å dele.

Slik finner du sangrelatert informasjon på Internett

Når en sang spilles av i WALKMAN-appen, kan du ta hurtig på albumbildet for å

vise uendelig-knappen . Ta deretter hurtig på .

Med Uendelig-knappen

har du tilgang til flere informasjonskilder, inkludert videoer på

YouTube™, sangtekster og artistinformasjon på Wikipedia.

Slik justerer du lydvolumet

Trykk på volumtasten.

Slik minimerer du WALKMAN-appen

Når en sang spilles av, tar du hurtig på for å gå til Startskjerm. WALKMAN-

appen fortsetter å spille i bakgrunnen.

Slik åpner du "WALKMAN"-programmet når det spiller i bakgrunnen

1

Ta hurtig på for å åpne et programvinduet som nylig er benyttet, mens en låt

spilles i bakgrunnen.

2

Ta hurtig på "WALKMAN"-appen.

WALKMAN-startskjermen

På WALKMAN-startskjermen får du oversikt over alle låtene på enheten, samt låtene

som er tilgjengelig på Music Unlimited. Her kan du ordne dine albumer og spillelister,

opprette snarveier og ordne musikken etter humør og tempo ved bruk av SensMe™-

kanaler.

1

Lister leveres av Music Unlimited

2

Nye utgivelser leveres av Music Unlimited

3

Spesielle spillelister leveres av Music Unlimited

4

Bla gjennom musikken etter artist

5

Bla gjennom musikken etter låt

6

Bla gjennom musikken etter album

58

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

7

Bla gjennom alle spillelister

8

Samle koblinger til musikk og musikkrelatert innhold som du og dine venner har

delt ved å bruke Internett-tjenester

9

Administrer og rediger musikken din ved bruk av Music Unlimited-kanaler

10

Åpne "WALKMAN"-musikkspilleren

Sony Entertainment Network med Video Unlimited og Music Unlimited er ikke tilgjengelig i alle

land eller regioner. Krever separat abonnement. All bruk er underlagt vilkår.

Slik viser du WALKMAN-startskjermen

1

På Startskjerm, ta hurtig på > .

2

Hvis WALKMAN-startskjermen ikke vises, tar du hurtig på .

Slik legger du til en snarvei til en sang

1

På WALKMAN-startskjerme blar du til en sang du vil opprette en snarvei for.

2

Berør og hold nede sangtittelen.

3

Ta hurtig på Legg til som snarvei. Snarveien vises på WALKMAN-

startskjermen.

Du kan ikke legge til snarveier til sanger fra Music Unlimited.

Slik omorganiserer du snarveiene

Berør og hold nede en snarvei på WALKMAN-startskjermen inntil den forstørres

og enheten vibrerer. Dra deretter elementet til en ny plassering.

Slik sletter du en snarvei

Berør og hold nede en snarvei på WALKMAN-startskjermen inntil den forstørres

og enheten vibrerer. Dra deretter elementet til .

Du kan bare slette snarveier du selv har opprettet.

Du kan også dra standardsnarveiene til , men de skjules bare og blir ikke slettet.

Slik oppdaterer du musikken din med den nyeste informasjonen

1

Gå til WALKMAN-startskjermen og ta hurtig på .

2

Ta hurtig på Last ned musikkinfo > Start. Enheten din søker på nettet og laster

ned det nyeste tilgjengelige albumbildet og den nyeste sanginformasjonen om

musikken din.

SensMe™-kanalprogrammet aktiveres når du laster ned musikkinformasjon.

Slik aktiverer du SensMe™-kanalappen

Fra WALKMAN-startskjermen tar du hurtig på og tar deretter hurtig på Last

ned musikkinfo

> Start.

Dette programmet krever en mobil- eller Wi-Fi®-nettilkobling.

Slik sletter du en sang

1

Åpne WALKMAN-startskjermen, og bla til sangen du vil slette.

2

Berør og hold nede sangtittelen, og velg deretter Slett.

Du kan også slette albumer på denne måten.