Sony Xperia SP - Slik deler du musikk

background image

Slik deler du musikk

Slik sender du en sang

1

Åpne WALKMAN-startskjermen.

2

Bla til sangen eller albumet du vil sende. Deretter berører og holder du nede

sangtittelen.

3

Ta hurtig på Del.

4

Velg et program fra listen, og følg instruksene på skjermen.

Du kan også sende albumer og spillelister på samme måten.

Slik deler du musikk på Facebook™

Funksjonen Friends’ music samler koblinger til musikk og musikkrelatert innhold som

du og dine venner har delt ved å bruke Facebook™.

Slik "Liker" du en låt på Facebook™

1

Ta hurtig på albumbildet mens låten spilles av i "WALKMAN"-programmet.

2

Ta hurtig på for å vise at du "Liker" låten på Facebook™. En kommentar kan

eventuelt legges til i kommentarfeltet.

3

Ta hurtig på Del for å sende låten til Facebook™. Du mottar en

bekreftelsesmeldingen fra Facebook™ når låten er mottatt.

60

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik behandler du musikk fra venner

1

Åpne WALKMAN-startskjermen, og ta deretter hurtig på Venners musikk >

Siste

.

2

Ta hurtig på et element for å åpne det, og jobbe deretter med det slik du

ønsker.

3

Ta hurtig på for å vise at du "Liker" sporet på Facebook™. Hvis du vil, kan du

legge til en kommentar i kommentarfeltet.

Slik viser du delt musikk

1

Åpne WALKMAN-startskjermen, og ta deretter hurtig på Venners musikk >

Mine delinger

.

2

Bla til elementet som skal åpnes, og ta hurtig på det. Alle eventuelle

kommentarer om elementet vises.