Sony Xperia SP - Slik legger du til og redigerer kontakter

background image

Slik legger du til og redigerer kontakter

Slik legger du til en kontakt

1

På Startskjerm tar du først hurtig på og deretter på .

2

Ta hurtig på .

3

Hvis du har synkronisert kontaktene dine med én eller flere kontoer og du

legger til en kontakt for første gang, må du velge kontoen du vil legge til

kontakten i. Alternativt kan du ta hurtig på Telefonkontakt hvis du bare vil bruke

og lagre denne kontakten på enheten.

4

Skriv inn eller velg eventuell annen informasjon for kontakten.

5

Når du er ferdig, tar du hurtig på Lagre.

Når du har valgt en synkroniseringskonto i trinn tre, vises kontoen som standardkonto neste

gang du legger til en kontakt. Du kan imidlertid endre kontoen ved å redigere kontakten når

den er lagret.

Hvis du legger til et plusstegn og landsnummeret foran et kontakttelefonnummer, trenger du

ikke redigere nummeret når du befinner deg i utlandet.

Slik redigerer du en kontakt

1

På Startskjerm tar du først hurtig på og deretter på .

2

Ta hurtig på den kontakten du ønsker å redigere, ta deretter hurtig på .

3

Rediger den ønskede informasjonen.

4

Når du er ferdig, tar du hurtig på Lagre.

Enkelte synkroniseringstjenester tillater ikke redigering av kontaktdetaljer.

Slik kobler du et bilde til en kontakt

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter tar du hurtig på .

2

Ta hurtig på den kontakten du vil redigere, ta deretter hurtig på .

3

Ta hurtig på , og velg deretter ønsket metode for å legge inn et kontaktbilde.

4

Når du har lagt til et bilde, må du ta hurtig på Lagre.

Du kan også legge til et bilde til en kontakt fra programmet Album.

Slik tilpasser du ringetonen til en kontakt

1

På Startskjerm tar du først hurtig på og deretter på .

2

Ta hurtig på den kontakten du ønsker å redigere, ta deretter hurtig på .

3

Ta hurtig på > Angi ringetone.

4

Velg et alternativ, og ta deretter hurtig på Lagre.

5

Ta hurtig på Lagre.

Slik sletter du kontakter

1

På Startskjerm tar du først hurtig på og deretter på .

2

Trykk og hold nede den kontakten du vil slette.

3

Ta hurtig på nedoverpilen for å åpne nedtrekksmenyen, og velg deretter Merk

alle

hvis du vil slette alle kontakter.

4

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på Slett.

45

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik redigerer du kontaktinformasjon om deg selv

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter tar du hurtig på .

2

Ta hurtig på Meg selv, og ta deretter hurtig på .

3

Skriv inn ny informasjon, eller foreta endringene du vil ha.

4

Når du er ferdig, tar du hurtig på Lagre.

Slik oppretter du en ny kontakt fra en tekstmelding

1

Fra Startskjerm tar du først hurtig på , og deretter finner du og tar hurtig på

.

2

Ta hurtig på > Lagre.

3

Velg en eksisterende kontakt, eller ta hurtig på Opprett ny kontakt.

4

Rediger kontaktopplysningene, og ta hurtig på Lagre.