Sony Xperia SP - Sette sammen enheten

background image

Sette sammen enheten

Slik fjerner du bakdekslet

Sett tommelfingerneglen i sprekken mellom bakdekslet og den ene siden av

enheten, og vipp dekslet opp.

8

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik setter du inn mikro-SIM-kortet og minnekortet

Slå av enheten og fjern bakdekselet. Sett deretter minnekortet og mikro-SIM-

kortet inn i de aktuelle sporene.

Minnekort følger ikke nødvendigvis med i alle land.

Enheten din krever et mikro-SIM-kort. Hvis du setter inn et inkompatibelt SIM-kort i mikro-SIM-

kortsporet, kan kortet eller enheten skades. Sony stiller ingen garantier for, og kan ikke holdes

ansvarlig for, skader som skyldes bruk av inkompatible eller modifiserte SIM-kort.

Slik fester du bakdekslet

1

Plasser bakdekslet på baksiden av enheten, og trykk de øvre hjørnene ned for

å låse dem på plass.

2

Trykk ned sidene på dekselet, og gå fra øverst til nederst. Klipsene på innsiden

av dekselet lager klikkelyder når de låses på plass.

Lysende, gjennomsiktig bånd

Det gjennomsiktige båndet på telefonen lyser opp når du bruker visse programmer,

når det kommer et innkommende anrop og når en alarm går. Så tones det ned etter

noen sekunder for å spare strøm.
Fargen på det lysende båndet avhenger av hvilket tema du bruker. Når du viser bilder

i Galleriet, skifter fargen for å matche bildet du viser. Når du spiller av musikk med

musikkspilleren, endres fargen hver gang det vises et nytt albumcover. Lyseffektene

kan tilpasses etter ønske.

Stille inn lyseffekter for enheten

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Ta hurtig på Innstillinger > Skjerm > Lyseffekter.

3

Velg de effektene du ønsker å bruke.

9

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.