Sony Xperia SP - Lydinnstillinger

background image

Lydinnstillinger

Slik veksler du mellom mono- og stereolydmodus

1

Når radioen er åpen, trykker du på .

2

Ta hurtig på Aktiver stereolyd.

3

Trykk på , og ta hurtig på Tving monolyd for å høre på radioen i

monolydmodus igjen.

Slik velger du radioregionen

1

Når radioen er åpen, trykker du på .

2

Ta hurtig på Angi radioregion.

3

Velg et alternativ.

Slik justerer du visualisering

1

Når radioen er åpen, tar du hurtig på .

2

Ta hurtig på Visualisering.

3

Velg et alternativ.

65

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.