Sony Xperia SP - Slik viser du bilder og videoer

background image

Slik viser du bilder og videoer

Bruk kategorien Bilder i appen Album til å vise bilder og spille av videoer som du har

spilt inn med kameraet eller for å vise lignende innhold som er lagret på enheten. Alle

bildene og videoene vises i et kronologisk ordnet rutenett.

1

Vis bilder og videoer i kategorien Bilder

2

Vis bilder og videoer i kategorien Mine album

3

Vis menyvalg

4

Datoen for elementene i gruppen

5

Ta hurtig på bildet eller videoen du ønsker å vise

6

Bla opp eller ned for å vise innholdet

Slik viser du bilder og videoer

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Album.

3

Ta hurtig på bildet eller videoen for å vise det.

4

Knips mot venstre for å vise neste bilde eller video. Knips mot høyre for å vise

forrige bilde eller video.

Hvis skjermformatet ikke endres automatisk når du snur enheten vannrett, merker du av i

Roter skjerm automatisk under Innstillinger > Skjerm.

Slik endrer du størrelsen på miniatyrene

Når bilder og videoer skal vises i albumet, spre to fingre for å zoome inn eller

knip sammen to fingre samme for å zoome ut.

Slik zoomer du i et bilde

Når et bilde vises, spre to fingre for å zoome inn eller knip sammen to fingre samme

for å zoome ut.

Slik starter du en bildefremvisning

1

Ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjene, og ta deretter hurtig på >

Fremvisning

for å starte spilling av alle bildene i et album når et bilde vises.

2

Ta hurtig på et bilde for å avslutte fremvisningen.

74

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik vises en bildefremvisning med musikk

1

Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, ta deretter

hurtig på > SensMe™ slideshow.

2

Velg musikken og temaet du ønsker å bruke i bildeframvisningen, ta deretter

hurtig på . Album-programmet analyserer bildene dine og bruker SensMe™

musikkdata for å spille av en bildefremvisning.

3

For å stanse fremvisningen midlertidig tar du hurtig på skjermen for å vise

kontrollene, ta deretter hurtig på .

Slik spiller du av en video

1

Åpne kategorien Bilder i kategorien Mine album i Album.

2

Finn videoen som skal åpnes, ved å bruke rutenettsvisning eller listevisning.

3

Ta hurtig på videoen for å spille den av.

4

Hvis ingen avspillingsikoner vises, tar du hurtig på skjermen for å vise dem. Ta

hurtig på skjermen igjen for å skjule kontrollene.

Slik stanser du et videoklipp midlertidig

1

Når et videoklipp spilles, tar du hurtig på skjermen for å vise kontrollene.

2

Ta hurtig på .

Slik spoler du et videoklipp fremover og tilbake

1

Når et videoklipp spilles, tar du hurtig på skjermen for å vise kontrollene.

2

Dra indikatoren i fremdriftsfeltet mot venstre for å spole tilbake, og mot høyre for

å spole fremover.

Slik justerer du volumet for et videoklipp

Trykk på volumtasten.