Sony Xperia SP - Bildealbumer

background image

Bildealbumer

Kategorien Mine album i appen Album inneholder alle bildealbumene dine, inkludert

albumer med bilder og videoer tatt med kameraet samt innhold du deler på Internett

via tjenester som for eksempel PlayMemories, Picasa og Facebook. Når du er logget

på slike tjenester, kan du administrere innhold, kommentere på bilder og videoer og

vise kommentarer fra venner. I appen Album kan du også merke bilder geografisk,

utføre grunnleggende redigeringsoppgaver og bruke metoder som for eksempel

trådløs Bluetooth® -teknologi, e-post og meldinger til å dele innhold.

77

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

1

Vis bilder og videoklipp med Internett-tjenesten PlayMemories

2

Vis bilder og videoklipp på Facebook™

3

Vis bilder og videoklipp i Picasa™

4

Vis bilder med Internett-tjenesten Flickr™

5

Vis alle bilder og videoer du har tatt med kameraet på enheten

6

Vis alle bilder og videoer som er lagret på enhetens interne minne

7

Vis bildene i globusmodus

8

Vis bildene på et kart

9

Vis alle bilder og videoklipp som er lagret på det uttakbare minnekortet

10 Vis alle bilder med ansikter

Internett-tjenesten PlayNow™ er ikke tilgjengelig i alle land og områder.

Slik viser du fotoer fra Internett-tjenester i albumet

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Album > Mine album.

3

Ta hurtig på den ønskede tjenesten.

4

Ta hurtig på Koble til. Alle tilgjengelige webalbumer som du har lastet opp til

tjenesten, vises.

5

Ta hurtig på et hvilket som helst album for å vise innholdet, og ta deretter hurtig

på et bilde i albumet.

6

Knips mot venstre for å vise neste bilde eller video. Knips mot høyre for å vise

forrige bilde eller video.

Slik viser og legger du til kommentarer til innhold i et album på Internett

1

Ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen når et bilde vises fra et album på

Internett, og ta deretter hurtig på for å vise kommentarene.

2

Angi kommentarene dine i feltet, og ta deretter hurtig på Publiser.

Slik "Liker" du et bilde eller en video på Facebook™

Mens du viser et bilde eller en video fra ett av Facebook™-albumene, trykker

du på skjermen for å vise verktøylinjene, trykker deretter på for å vise at du

"Liker" elementet på Facebook™.