Sony Xperia SP - Toetsenblok

background image

Toetsenblok

Het toetsenblok kan worden vergeleken met een standaard telefoontoetsenblok met

12 toetsen. Er zijn opties voor tekstvoorspelling en multitik tekstinvoer beschikbaar. U

kunt de tekstinvoermethode Toetsenblok activeren via de toetsenbordinstellingen. Het

toetsenblok is alleen beschikbaar in de staande stand.

1 Kies een tekstinvoeroptie. U kunt eenmaal op elk teken tikken en voorgestelde woorden gebruiken, of

u kunt op de toets blijven tikken totdat het gewenste teken is geselecteerd.

2 Verwijder een teken vóór de cursor.

3 Voer een regeleinde in of bevestig de tekstinvoer.

27

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

4 Voer een spatie in.

5 Geef symbolen en smileys weer.

6 Geef cijfers weer.

7 Schakel tussen hoofdletters en kleine letters en schakel Caps Lock in.

Het toetsenblok voor het eerst gebruiken

1

Tik op een tekstinvoerveld en tik vervolgens op .

2

Tik op en vervolgens op Instellingen voor toetsenbord.

3

Tik op Toetsenbordvormgeving > Toetsenbordindeling.

4

Selecteer het toetsenblok.

Tekst invoeren met het toetsenblok

Wanneer wordt weergegeven op het toetsenblok, tikt u één keer op elke

tekentoets, zelfs wanneer de gewenste letter niet de eerste letter op de toets is.

Tik op het woord dat wordt weergegeven of tik op

om meer

woordsuggesties weer te geven en een woord uit de lijst te selecteren.

Wanneer wordt weergegeven op het toetsenblok, tikt u op de toetsen op het

scherm voor de tekens die u wilt invoeren. Blijf op deze knop tikken tot het

gewenste teken is geselecteerd. Doe vervolgens hetzelfde voor het volgende

teken dat u wilt invoeren, enzovoort.

Cijfers invoeren met het toetsenblok

Wanneer het toetsenblok wordt weergegeven, tikt u op . Er wordt een

toetsenblok met cijfers weergegeven.

Symbolen en smileys invoegen met het toetsenblok

1

Wanneer het toetsenblok wordt weergegeven, tikt u op

. Er wordt een raster

weergegeven met symbolen en smileys.

2

Blader omhoog of omlaag om meer opties weer te geven. Tik op een symbool

of smiley om het gewenste item te selecteren.