Sony Xperia SP - Mobiele netwerkinstellingen

background image

Mobiele netwerkinstellingen

Afhankelijk van welke mobiele netwerken in de verschillende gebieden beschikbaar

zijn, schakelt het apparaat automatisch tussen de mobiele netwerken. U kunt het

apparaat ook handmatig instellen om toegang te krijgen tot een bepaald type mobiel

netwerk, bijvoorbeeld WCDMA of GSM.

Een netwerkmodus selecteren

1

Tik op het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op Instellingen > Meer… > Mobiele netwerken.

3

Tik op Netwerkmodus.

4

Selecteer een netwerkmodus.

Handmatig een ander netwerk selecteren

1

Tik op het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op Instellingen > Meer… > Mobiele netwerken >

Serviceproviders

.

3

Tik op Zoekmodus > Handmatig.

4

Selecteer een netwerk.

Als u handmatig een netwerk zoekt, wordt er op het apparaat niet naar andere netwerken

gezocht, zelfs wanneer u zich buiten het bereik van het geselecteerde netwerk begeeft.

Automatische netwerkselectie activeren

1

Sleep de statusbalk omlaag en tik vervolgens op .

2

Ga naar en tik op Meer… > Mobiele netwerken > Serviceproviders.

3

Tik op Zoekmodus > Automatisch.

Gegevensroaming

Bij sommige netwerkaanbieders kunt u mobiele gegevens verzenden en ontvangen

als u zich buiten het eigen netwerk bevindt (roamen). U kunt het beste om op

voorhand de betreffende tarieven voor gegevens overdracht te controleren.

Gegevensroaming activeren

1

Tik vanaf het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op Instellingen > Meer… > Mobiele netwerken.

3

Schakel het selectievakje Dataroaming in.

U kunt gegevensroaming niet activeren wanneer gegevensverbindingen zijn uitgeschakeld.

36

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.