Sony Xperia SP - Het Xperia-toetsenbord personaliseren

background image

Het Xperia-toetsenbord personaliseren

Bij het invoeren van tekst met het virtuele toetsenbord of het toetsenblok, kunt u

toegang krijgen tot toetsenbordinstellingen en andere instellingen voor tekstinvoer

waarmee u opties kunt instellen voor schrijftalen, tekstvoorspelling, automatische

spatiëring en snelle punten. U kunt bijvoorbeeld bepalen hoe woordopties worden

weergegeven en hoe woorden tijdens het typen gecorrigeerd worden. En u kunt uw

berichtgegevens laten scannen zodat woordvoorspellingen bij uw schrijfstijl passen. U

kunt ook opgeven dat de applicatie voor tekstinvoer nieuwe woorden onthoudt die u

schrijft.

De instellingen voor het virtuele toetsenbord en het toetsenblok openen

1

Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord of het toetsenblok, tikt u

op of op .

2

Tik op en vervolgens op Instellingen voor toetsenbord, en wijzig de

instellingen als gewenst.

3

Voor het toevoegen van een schrijftaal voor tekstinvoer, tikt u op Schrijftalen en

markeert u de desbetreffende selectievakjes.

4

Tik op OK om uw keuze te bevestigen.

Tekstinvoerinstellingen wijzigen

1

Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord of het toetsenblok, tikt u

op of op .

2

Tik op en vervolgens op Instellingen voor toetsenbord > Instellingen voor

tekstinvoer

en selecteer de relevante instellingen.

29

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

De Smiley-toets weergeven

1

Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op .

2

Tik op en vervolgens op Instellingen voor toetsenbord >

Toetsenbordvormgeving

> Aanvullende toetsen.

3

Schakel het selectievakje Smiley-toets in.

Uw schrijfstijl gebruiken

1

Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord of het toetsenblok, tikt u

op of op .

2

Tik op , tik dan op Instellingen voor toetsenbord > Mijn schrijfstijl gebruiken

en selecteer een bron.

Een variant van een toetsenbordindeling selecteren

Indelingsvarianten zijn alleen beschikbaar voor het virtuele toetsenbord als u twee of drie

schrijftalen selecteert en zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle schrijftalen.

1

Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op .

2

Tik op en vervolgens op Instellingen voor toetsenbord.

3

Tik op Schrijftalen en vervolgens op .

4

Selecteer een variant van een toetsenbordindeling.

5

Tik op OK om uw keuze te bevestigen.