Sony Xperia SP - Uw apparaat op een computer aansluiten

background image

Uw apparaat op een computer aansluiten

Maak met uw apparaat verbinding met een computer en start het overbrengen van

afbeeldingen, muziek en andere bestandstypen. De eenvoudigste manieren om
verbinding te maken, is het gebruik van een USB-kabel of van draadloze Bluetooth

®

-

technologie.
Als u uw apparaat met de computer verbindt via een USB-kabel, wordt u gevraagd om

software op de computer te installeren, bijvoorbeeld de applicatie PC Companion op
een pc of Sony™ Bridge for Mac op een Apple

®

Mac

®

-computer. Met de applicatie PC

Companion en Sony™ Bridge for Mac hebt u toegang tot aanvullende toepassingen

waarmee u mediabestanden kunt overbrengen en ordenen, uw apparaat kunt

bijwerken, de content van uw apparaat synchroniseren, en nog veel meer.

Het is mogelijk dat u geen door copyright beschermde content kunt overbrengen tussen uw

apparaat en computer.

Content overbrengen en verwerken met een USB-kabel

Gebruik een USB-kabelverbinding tussen een computer en uw apparaat om uw

bestanden eenvoudig over te brengen en te beheren. Als de verbinding tussen de

twee apparaten is gemaakt, kunt u inhoud met behulp van de bestandsverkenner van

97

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

uw computer tussen uw apparaat en de computer slepen of tussen het interne

geheugen van uw apparaat en de SD-kaart.
Als u muziek- of videobestanden, foto's of andere mediabestanden overbrengt naar

uw apparaat, kunt u het beste de Media Go™-applicatie op uw computer gebruiken.

Met Media Go™ worden mediabestanden geconverteerd, zodat u deze op uw

apparaat kunt gebruiken.

Content overdragen tussen uw apparaat en een computer via een USB-kabel

1

Sluit uw apparaat aan op een computer met behulp van een USB-kabel. Intern

geheugen en SD-kaart verbonden

verschijnt in de statusbalk.

2

Computer

: Open Microsoft® Windows® Verkenner vanaf het bureaublad en

wacht tot het interne geheugen van uw apparaat en uw SD-kaart als externe

schijven in Microsoft® Windows® Verkenner verschijnen.

3

Computer

: Sleep de gewenste bestanden tussen uw telefoon en de computer.

Inhoud overzetten tussen het interne geheugen en een SD-kaart via USB

1

Sluit uw apparaat aan op een computer met behulp van een USB-kabel. Intern

geheugen en SD-kaart verbonden

verschijnt in de statusbalk.

2

Computer

: Open Microsoft® Windows® Verkenner vanaf het bureaublad en

wacht tot het interne geheugen van uw apparaat en uw SD-kaart als externe

schijven in Microsoft® Windows® Verkenner verschijnen.

3

Computer

: Sleep de gewenste bestanden tussen de interne opslag van het

apparaat en de SD-kaart.

Bestanden rechtstreeks overbrengen van het interne geheugen naar een SD-kaart

in het apparaat

1

Tik op het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op Instellingen > Opslagruimte > Data overbrengen naar SD-

kaart

.

3

Markeer de bestandstypen die u naar de SD-kaart wilt overbrengen.

4

Tik op Overbrengen.

De rechtstreekse overdrachtmethode betekent dat een verbinding via een USB-kabel met de

computer niet nodig is.

Bestanden overbrengen met de mediaoverdrachtmodus via Wi-Fi

®

U kunt bestanden via een Wi-Fi

®

-verbinding overbrengen van uw apparaat naar

andere met MTP compatibele apparaten, zoals een computer, en andersom. Voordat

u verbinding maakt, moet u de twee apparaten koppelen. Als u muziek, video's, foto's

of andere mediabestanden overbrengt tussen uw apparaat en een computer, kunt u

het beste de applicatie Media Go™ op uw computer gebruiken. Met Media Go™

worden mediabestanden geconverteerd, zodat u deze op uw apparaat kunt gebruiken.

Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u een apparaat met Wi-Fi

®

-mogelijkheden nodig dat

mediaoverdracht ondersteunt, zoals een computer waarop Microsoft

®

Windows Vista

®

of

Windows

®

7 wordt uitgevoerd.

Uw apparaat draadloos aan een computer koppelen met de

mediaoverdrachtmodus

1

Controleer of de mediaoverdrachtmodus is ingeschakeld op het apparaat. Deze

modus is standaard ingeschakeld.

2

Verbind het apparaat met de computer via een USB-kabel.

3

Computer

: Zodra de naam van uw apparaat wordt weergegeven op het

scherm, klikt u op

Netwerkconfiguratie

en volgt u de instructies op om de

computer te koppelen.

4

Wanneer u het koppelen hebt voltooid, verwijdert u de USB-kabel uit beide

apparaten.

De bovenstaande instructies werken alleen als Windows

®

7 is geïnstalleerd op de computer en

de computer via een netwerkkabel is verbonden met een Wi-Fi

®

-toegangspunt.

98

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Gekoppelde apparaten draadloos verbinden in de mediaoverdrachtmodus[MR2]

1

Controleer of de mediaoverdrachtmodus is ingeschakeld op het apparaat. Deze

modus is standaard ingeschakeld.

2

Sleep de statusbalk omlaag en tik op .

3

Tik op Xperia™ > USB-verbinding.

4

Tik op het gekoppelde apparaat waarmee u verbinding wilt maken in

Vertrouwde apparaten

.

5

Tik op Verb..

Zorg dat Wi-Fi

®

is ingeschakeld.

De verbinding verbreken met een apparaat [MR2]

1

Sleep de statusbalk omlaag en tik op .

2

Tik op Instellingen > Xperia™ > USB-verbinding.

3

Tik op het gekoppelde apparaat waarvoor u de verbinding wilt verbreken in

Vertrouwde apparaten

.

4

Tik op Verbinding verbreken.

Verwijderen van een gekoppelde host [MR2]

1

Sleep de statusbalk omlaag en tik op .

2

Tik op Instellingen > Xperia™ > USB-verbinding.

3

Tik op het gekoppelde apparaat dat u wilt verwijderen.

4

Tik op Vergeten.

PC Companion

PC Companion is een computerapplicatie waarmee u toegang krijgt tot extra functies

en diensten die u helpen bij het overbrengen van muziek, video en foto's van en naar

uw apparaat. U kunt PC Companion ook gebruiken om uw apparaat bij te werken en

de meest recente softwareversie op te halen. De installatiebestanden voor PC

Companion zijn opgeslagen op uw apparaat en de installatie start vanaf het apparaat

als u dit via een USB-kabel met een computer verbindt.
U moet beschikken over een computer die met internet is verbonden en waarop een

van de volgende besturingssystemen is geïnstalleerd om de applicatie PC Companion

te kunnen gebruiken:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows® 8

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 of hoger)

PC Companion installeren [MR2]

1

Controleer of het selectievakje Software installeren onder Instellingen >

Xperia™

> USB-verbinding is ingeschakeld.

2

Sluit uw apparaat aan op een computer met behulp van een USB-kabel.

3

Apparaat

: Tik op Installeren.

4

Computer

: PC Companion start na enkele seconden automatisch. Volg de

instructies op het scherm om PC Companion te installeren.

PC Companion starten

1

Zorg dat PC Companion is geïnstalleerd op uw pc.

2

Open de applicatie PC Companion op de pc en klik vervolgens op Start om een

van de functies die u wilt gebruiken, te openen.

Media Go™

De computerapplicatie Media Go™ helpt u media-inhoud in uw apparaat en computer

over te dragen en te beheren. U kunt Media Go™ installeren en openen vanaf de

applicatie PC Companion.
U hebt een van deze besturingssystemen nodig om de applicatie Media Go™ te

gebruiken:

99

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 of hoger

Content overbrengen met de applicatie Media Go™

1

Sluit uw apparaat aan op een computer met een USB-kabel.

2

Apparaat

: Intern geheugen verbonden wordt weergegeven in de statusbalk.

3

Computer

: Open eerst de applicatie PC Companion op de pc. Klik in

PC Companion op

Media Go

om de Media Go™-applicatie te starten. In

sommige gevallen moet u wachten totdat Media Go™ is geïnstalleerd.

4

Gebruik Media Go™ om bestanden te slepen en neer te zetten tussen uw

computer en uw apparaat.

Sony™ Bridge for Mac

De Sony™ Bridge for Mac-applicatie helpt u bij het overbrengen van muziek-, video-,
foto- of andere soorten mediabestanden van en naar uw apparaat en een Apple

®

Mac

®

-computer. U kunt de Sony™ Bridge for Mac-applicatie ook gebruiken om

bestanden te beheren via een bestandsbrowser, uw apparaatsoftware bij te werken en

een back-up te maken van inhoud op uw apparaat en deze te herstellen.
Om de Sony™ Bridge for Mac-applicatie te gebruiken, moet u een met internet
verbonden Apple

®

Mac

®

-computer hebben met MacOS-versie 10.6 of later.

Sony™ Bridge for Mac op een Apple

®

Mac

®

-computer installeren

1

Controleer of het selectievakje Software installeren onder Instellingen >

Xperia™-connectiviteit

> USB-verbinding is ingeschakeld.

2

Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een Apple

®

Mac

®

-computer.

3

Apparaat

: Tik op Installeren.

4

Computer

: Het installatieprogramma voor Sony™ Bridge for Mac start na een

paar seconden automatisch. Volg de instructies op het scherm om de installatie

te voltooien.

De Sony™ Bridge for Mac-applicatie openen

1

Zorg dat op uw Apple

®

Mac

®

-computer de Sony™ Bridge for Mac-applicatie is

geïnstalleerd.

2

Computer

: Dubbelklik op het pictogram voor de Sony™ Bridge for Mac-

applicatie in de map Applicaties.

Inhoud overbrengen met gebruik van Sony™ Bridge for Mac

1

Gebruik een USB-kabel om uw apparaat aan te sluiten op een Apple

®

Mac

®

-

computer.

2

Computer

: De Sony™ Bridge for Mac-applicatie openen. Na enkele momenten

detecteert de Sony™ Bridge for Mac-applicatie uw apparaat.

3

Computer

: Sleep de gewenste bestanden en zet deze neer tussen uw apparaat

en de Apple

®

Mac

®

computer.