Sony Xperia SP - NFC

background image

NFC

Gebruik Near Field Communications (NFC) om gegevens te delen met andere

apparaten, zoals een video, foto, adres van een webpagina, muziekbestand of

contacten. U kunt NFC ook gebruiken om tags te scannen die u meer informatie

geven over een product of dienst en om tags te scannen die bepaalde functies op het

apparaat activeren.

92

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

NFC is een draadloze technologie met een maximumbereik van één centimeter, dus

de apparaten die gegevens delen moeten dicht bij elkaar worden gehouden. Voordat

u NFC kunt gebruiken, moet u de functie NFC eerst inschakelen en het scherm van

het apparaat moet actief zijn.

NFC is mogelijk niet beschikbaar in alle landen of regio's.

De NFC-functie inschakelen

1

Tik op het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op Instellingen > Meer….

3

Schakel het selectievakje NFC in.

NFC-detectiegebied

De locatie van het NFC-detectiongebied is niet op alle apparaten dezelfde. Raadpleeg de

gebruikershandleiding van de andere telefoon voor meer informatie wanneer u NFC gebruikt

om gegevens te delen met een ander apparaat.

Een contact delen met een ander apparaat door middel van NFC

1

Zorg ervoor dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en dat

beide schermen actief zijn.

2

Ga om contacten weer te geven naar uw Startscherm en tik op en tik

vervolgens op .

3

Tik op het contact dat u wilt delen.

4

Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat met de achterzijden tegen

elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide apparaten elkaar aanraken.

Als de apparaten verbinding maken, trillen ze en spelen ze een kort geluid af.

Een icoon van het contact verschijnt.

5

Tik op de icoon om de overdracht te starten.

6

Als de overdracht is voltooid, worden de contactgegevens weergegeven op het

scherm van het ontvangende apparaat en ook opgeslagen op het ontvangende

apparaat.

93

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Muziek delen met een ander apparaat via NFC

1

Zorg ervoor dat de NFC-functie op uw apparaat en op het ontvangende

apparaat is ingeschakeld en dat beide schermen actief zijn.

2

Tik op om de applicatie "WALKMAN™" te openen en tik vervolgens op .

3

Selecteer een muziekcategorie en blader naar de track die u wilt delen.

4

Tik op een track om deze af te spelen. Daarna kunt u op het tikken om de

track te pauzeren. De overdracht werkt, ongeacht of de track afspeelt of

gepauzeerd is.

5

Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat met de achterkanten tegen

elkaar zodat de NFC-detectiegebieden van beide apparaten elkaar raken. Als

de apparaten verbinding maken, trillen ze en spelen ze een kort geluid af. Een

icoon van de track verschijnt.

6

Tik op de icoon om de overdracht te starten.

7

Als de overdracht gereed is, speelt het muziekbestand direct af op het

ontvangende apparaat. Op datzelfde moment wordt het bestand op het

ontvangende apparaat opgeslagen.

U kunt auteursrechtelijk beschermde items mogelijk niet kopiëren, verzenden of overbrengen.

Een foto or video delen met een ander apparaat door middel van NFC

1

Zorg ervoor dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en dat

beide schermen actief zijn.

2

Ga om foto's en video's op uw apparaat te bekijken naar uw Startscherm, tik op

en zoek en tik vervolgens op Album .

3

Tik op de foto of video die u wilt delen.

4

Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat met de achterzijden tegen

elkaar zodat de NFC-detectiegebieden elkaar aanraken. Als de apparaten

verbinding maken, trillen ze en spelen ze een kort geluid af. Een icoon van de

foto of video verschijnt.

5

Tik op de icoon om de overdracht te starten.

6

Als de overdracht is voltooid, wordt de foto of video weergegeven op het

scherm van het ontvangende apparaat. Op datzelfde moment wordt het item op

het ontvangende apparaat opgeslagen.

U kunt NFC ook gebruiken om een video te delen uit de Films-applicatie.

Een webadres delen met een ander apparaat door middel van NFC

1

Zorg ervoor dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld en dat

beide schermen actief zijn.

2

Tik vanuit Startscherm op .

3

Tik op om de webbrowser te openen. .

4

Laad de webpagina die u wilt delen.

5

Houd uw apparaat en het ontvangende apparaat met de achterzijden tegen

elkaar zodat de NFC-detectiegebieden elkaar aanraken. Als de apparaten

verbinding maken, trillen ze en spelen ze een kort geluid af. Een icoon van de

webpagina verschijnt.

6

Tik op de icoon om de overdracht te starten.

7

Nadat de overdracht is voltooid, wordt de webpagina weergegeven op het

scherm van het ontvangende apparaat.

NFC-tags scannen

Uw apparaat kan verschillende soorten NFC-tags scannen. Hij kan bijvoorbeeld

geëmbedde tags scannen op een poster, een affiche of naast een product in een

winkel. U kunt aanvullende informatie ontvangen, zoals een webadres.

Een NFC-tag scannen

1

Zorg ervoor dat de NFC-functie op uw apparaat is ingeschakeld en dat het

scherm actief is.

2

Plaats uw apparaat boven de tag zodat deze contact heeft met het NFC-

detectiegebied. Uw apparaat scant de tag en toont de verzamelde content. Tik

op de content van de tag om deze te openen.

3

Tik op de tag om deze te openen.

94

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Verbinding maken met een apparaat dat NFC ondersteunt

U kunt het apparaat aansluiten op andere apparaten met NFC-compatibiliteit die door

Sony worden geproduceerd, zoals een speaker of een hoofdtelefoon. Wanneer u dit

type verbinding gebruikt, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van het compatibele

apparaat voor meer informatie.

Mogelijk moet u Wi-Fi® of Bluetooth® op beide apparaten activeren om de verbinding te laten

werken.